Programme for International Student Assessment (PISA)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma PISA.

Doel van het programma
PISA is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen meet. Doel van het onderzoek is om na te gaan hoe jongeren in de verschillende landen zijn voorbereid op hun rol als zelfstandig burger, en welke veranderingen zich daarbij in de voorbije jaren hebben voorgedaan. Het onderzoek bestaat sinds 1997 en wordt driejaarlijks uitgevoerd. Aan PISA 2018 namen meer dan 70 landen deel.

PISA kent drie domeinen: leesvaardigheid, natuurwetenschappen en wiskunde. Per peiling ligt de nadruk op één van deze drie domeinen; voor PISA 2021 is dat wiskunde.

PISA is geïnitieerd door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kijk ook op de Cito-website voor informatie over voorgaande edities van PISA. Ook voor de lopende PISA-meting is een website ingericht.

Recente resultaten
In 2018 is het onderzoek voor PISA 2021 van start gegaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van dr. Martina Meelissen (Universiteit Twente). Lees voor meer informatie het NRO-nieuwsbericht.

In maart 2019 heeft de Commissie-Steur aan minister Slob de antwoorden gestuurd op vragen van de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de PISA- en examenresultaten in het voortgezet onderwijs in de afgelopen tien jaar. In 2018 signaleerde de Tweede Kamer een discrepantie tussen beide: de Nederlandse PISA-resultaten daalden, waar de nationale examenresultaten stabiel bleven dan wel stegen. De Commissie-Steur heeft uitgezocht wat dit zegt over de ontwikkeling van de vaardigheden van scholieren. Lees voor meer informatie het NRO-nieuwsbericht.

De resultaten van PISA 2018 werden in december 2019 bekendgemaakt. Hieruit bleek dat zowel de leesvaardigheid als het leesplezier van Nederlandse 15-jarigen in de afgelopen jaren is gedaald. De prestaties van deze leerlingen in wiskunde en natuurwetenschappen zijn op gelijk niveau gebleven. Meisjes zijn betere lezers en zijn beter in natuurwetenschappen dan jongens. De wiskundeprestaties van meisjes en jongens verschillen niet. Vergeleken met andere landen zijn Nederlandse leerlingen tevreden met hun leven en krijgen ze veel steun van hun ouders. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht en de nationale rapportage van PISA 2018.

Budget
Voor PISA 2021 was in totaal € 1.550.000 beschikbaar. Hiervan kon één project gehonoreerd worden. Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW.

Call for proposals

Voor 2015 werd PISA via een aanbesteding door het ministerie van OCW uitgezet.

Overige relevante documenten:

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon
Liesbet de Haas
proo@nro.nl
tel. 070 344 0957