Programme for International Student Assessment (PISA)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma PISA.

Doel van het programma
PISA is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen meet. Doel van het onderzoek is om na te gaan hoe jongeren in de verschillende landen zijn voorbereid op hun rol als zelfstandig burger, en welke veranderingen zich daarbij in de voorbije jaren hebben voorgedaan. Het onderzoek bestaat sinds 1997 en wordt driejaarlijks uitgevoerd. Aan PISA 2018 namen meer dan 70 landen deel.

PISA kent drie domeinen: leesvaardigheid, natuurwetenschappen en wiskunde. Per peiling ligt de nadruk op één van deze drie domeinen; voor PISA 2021 is dat wiskunde.

PISA is geïnitieerd door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kijk ook op de Cito-website voor informatie over voorgaande edities van PISA. Ook voor de lopende PISA-meting is een website ingericht.

Recente resultaten:

De resultaten van PISA 2015 werden in december 2016 bekendgemaakt. Hieruit bleek dat Nederlandse jongeren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen nog steeds ruim boven het gemiddelde van de OESO- en EU-landen presteren. Het aandeel leerlingen dat ten opzichte van de deelnemende landen minder goed presteert op deze gebieden nam echter toe. Voor natuurwetenschappen en leesvaardigheid doet de daling zich vooral voor onder vmbo-leerlingen. Bij wiskunde is er vooral sprake van een daling bij havisten en vwo’ers. Zie voor meer informatie de nationale rapportage van PISA 2015.

Budget
Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW.

Budget 2021
Totaal: 1.550.000

Call for proposals

Voor 2018 werd PISA via een aanbesteding door het ministerie van OCW uitgezet.

Op dit moment vindt de selectie plaats van het consortium dat het Nederlandse deel van PISA 2021 zal uitvoeren. In juni wordt de uitslag van deze subsidieronde bekendgemaakt.

Overige relevante documenten:

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon
Liesbet de Haas
proo@nro.nl
tel. 070 344 0957

Beoordelingscommissie PISA 2018

Voorzitter
Prof. dr. J.A.M. (Hans) Heijke, Universiteit Maastricht

Leden

  • Prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper, Rijksuniversiteit Groningen
  • Prof. dr. R. (Rianne) Janssen, Katholieke Universiteit Leuven
  • Prof. dr. W.R. (Wouter) van Joolingen, Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. A.F.M. (Loek) Nieuwenhuis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Prof. dr. J.W. (Jan-Willem) Strijbos, Ludwig-Maximilians-Universität München