Programme for International Student Assessment (PISA)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma PISA.

Doel van het programma
PISA is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen meet. Doel van het onderzoek is om na te gaan hoe jongeren in de verschillende landen zijn voorbereid op hun rol als zelfstandig burger, en welke veranderingen zich daarbij in de voorbije jaren hebben voorgedaan. Het onderzoek bestaat sinds 1997 en wordt driejaarlijks uitgevoerd. Aan PISA 2018 namen meer dan 70 landen deel.

PISA kent drie domeinen: leesvaardigheid, natuurwetenschappen en wiskunde. Per peiling ligt de nadruk op één van deze drie domeinen; voor PISA 2021 is dat wiskunde.

PISA is geïnitieerd door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kijk ook op de Cito-website voor informatie over voorgaande edities van PISA. Ook voor de lopende PISA-meting is een website ingericht.

Recente resultaten
In 2018 is het onderzoek voor PISA 2021 van start gegaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van dr. Martina Meelissen (Universiteit Twente). Lees voor meer informatie het NRO-nieuwsbericht.

In maart 2019 heeft de Commissie-Steur aan minister Slob de antwoorden gestuurd op vragen van de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de PISA- en examenresultaten in het voortgezet onderwijs in de afgelopen tien jaar. In 2018 signaleerde de Tweede Kamer een discrepantie tussen beide: de Nederlandse PISA-resultaten daalden, waar de nationale examenresultaten stabiel bleven dan wel stegen. De Commissie-Steur heeft uitgezocht wat dit zegt over de ontwikkeling van de vaardigheden van scholieren. Lees voor meer informatie het NRO-nieuwsbericht.

De resultaten van PISA 2015 werden in december 2016 bekendgemaakt. Hieruit bleek dat Nederlandse jongeren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen nog steeds ruim boven het gemiddelde van de OESO- en EU-landen presteren. Het aandeel leerlingen dat ten opzichte van de deelnemende landen minder goed presteert op deze gebieden nam echter toe. Voor natuurwetenschappen en leesvaardigheid doet de daling zich vooral voor onder vmbo-leerlingen. Bij wiskunde is er vooral sprake van een daling bij havisten en vwo’ers. Zie voor meer informatie de nationale rapportage van PISA 2015.

Budget
Voor PISA 2021 was in totaal € 1.550.000 beschikbaar. Hiervan kon één project gehonoreerd worden. Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW.

Call for proposals

Voor 2015 werd PISA via een aanbesteding door het ministerie van OCW uitgezet.

Overige relevante documenten:

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon
Liesbet de Haas
proo@nro.nl
tel. 070 344 0957