Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA).

Doel
Het doel van het onderzoek is om een basisvoorziening prognoses te handhaven over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Thans wordt het POA uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De onderhavige call for proposals richt zich op het voortzetten van POA vanaf januari 2018.

Project Onderwijs-Arbeidsmarkt 2018-2026
Voor deze subsidieronde konden tot 11 april 2017 aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek in de eerste twee jaar van het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) in de jaren 2018-2026.

Budget
Voor deze subsidieronde was een budget van 470.000 euro beschikbaar, afkomstig van de ministeries van OCW, EZ, BZK en SZW. Daarmee is één aanvraag gehonoreerd.

Meer informatie

Toegekend project

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen
Niels Rijke
opro@nro.nl
tel. 070 344 05 13

Rosanne Zwart
opro@nro.nl
tel. 070 349 4024