Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA).

Doel
Binnen het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) worden data verzameld om prognoses te kunnen doen over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Het kent een brede kring van gebruikers in beleid, onderzoek en op het gebied van studie- een loopbaanvoorlichting, arbeidsbemiddeling en het opleidingsaanbod in macroperspectief.

Project Onderwijs-Arbeidsmarkt 2018-2026
Het POA is gestart in 1993 en is sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke basisvoorziening voor het onderwijs en de arbeidsmarkt, met een toonaangevende reputatie in binnen- en buitenland. In 2016 heeft het NRO met de vier belanghebbende ministeries bekeken hoe deze basisvoorziening, en de hoge kwaliteit ervan, gehandhaafd kan blijven voor de periode 2018-2026. Het eisenpakket werd vervat in een call for proposals; in 2017 werd op basis daarvan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA, Universiteit Maastricht) geselecteerd. Het ROA voerde tot dan toe ook al het POA uit.

Budget
Voor de subsidieronde was een budget van 470.000 euro beschikbaar, afkomstig van de ministeries van OCW, EZ, BZK en SZW. Daarmee is één aanvraag gehonoreerd voor de jaren 2018-2019.
De intentie van de financierende ministeries is om dit onderzoek te verlengen met telkens twee jaar, na goedkeuring van een nieuw onderzoeksplan voor de volgende twee jaar, tot en met 2026.

Meer informatie

Toegekend project

Contactpersoon
Rosanne Zwart
opro@nro.nl
tel. 070 349 4024