Postdocs in de onderwijswetenschappen

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Postdocs in de onderwijswetenschappen.

Doel van het programma
De subsidieronde ‘Postdocs in de onderwijswetenschappen’ richt zich op veelbelovende onderzoekers die nog aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan en van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten kan worden verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de (onderwijs)wetenschap.

Onder onderwijswetenschappen worden alle disciplines verstaan die zich richten op het ontwikkelen van kennis die voor het onderwijsbeleid en voor de -praktijk op micro (individueel- en klasniveau), meso (onderwijsorganisatie) en macro (beleid en bestel) niveau van nut is.

De onderzoekers wordt de mogelijkheid geboden kennis, vaardigheden en ervaring op te doen tijdens een verblijf van maximaal twee jaar aan een Nederlandse universiteit of een onderzoeksinstituut van KNAW of NWO. Daarmee kunnen zij de benodigde kennis, vaardigheden en ervaring opdoen voor hun verdere wetenschappelijke carrière.

Budget
Voor de tweede subsidieronde Postdocs in de onderwijswetenschappen was in totaal € 480.000 beschikbaar. Hiermee konden drie projecten gefinancierd worden.
Het totale budget voor de eerste subsidieronde Postdocs in de onderwijswetenschappen bedroeg € 450.000. Daarmee zijn drie projecten gefinancierd.

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen subsidieronde 2019
Luisa Solms
l.solms@nwo.nl
+31 (0)70 349 4150

Manisha Ramesar
m.ramesar@nwo.nl
+31 (0)70 349 4125

Contactpersoon subsidieronde 2016
Liesbet de Haas
+31 (0)70 344 0957
proo@nro.nl