Innovatie in en onderzoek naar het hoger onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Innovatie in en onderzoek naar het hoger onderwijs.

Doel van het programma
In 2015 publiceerde het ministerie van OCW de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs, De waarde(n) van weten. In deze agenda werd aangekondigd dat er vanaf 2018 geleidelijk aan budget vrijkomt voor onderzoek naar het hoger onderwijs.

In augustus 2018 is de NRO programmacommissie hoger onderwijs ingesteld.

Doelstelling van de programmacommissie is het verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs door het subsidiëren van onderzoek, bij te dragen aan innovatie (het Comeniusprogramma) en het makkelijk kunnen vinden en delen van kennis en ervaring. Waar mogelijk wil de commissie ook bijdragen aan het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen instellingen, onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs.

In onderstaand uitklapmenu vindt u meer informatie over de subsidierondes en overige activiteiten voor het hoger onderwijs.

Kennisknooppunt voor het hoger onderwijs

Het NRO is bezig met de ontwikkeling van een landelijk digitaal knooppunt waar kennis en ervaring over research informed onderwijs en onderwijsvernieuwingen in het hoger onderwijs samenkomen. Het kennisknooppunt heeft als doel kennis over het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs(aanbod) in het hoger onderwijs beter vindbaar, zichtbaar en toegankelijk te maken.

» Meer informatie over de ontwikkeling van het knooppunt

Vier toekenningen kortlopend onderzoek Hoger Onderwijs

In 2020 zijn door de programmacommissie Hoger Onderwijs vier opdrachten uitgezet voor kortlopend onderzoek naar actuele vraagstukken uit het hoger onderwijs(-beleid). Het doel van het onderzoek is het opleveren van kennis voor een meer evidence-informed debat en/of onderwijsbeleid. De output van het onderzoek moet bruikbaar en toegankelijk zijn voor het onderwijsbeleid van de overheid (landelijk of lokaal) of van hoger onderwijsinstellingen.

Hieronder staat waar de gehonoreerde onderzoeksprojecten zich op richten, de naam van de projectleider en een link naar de meest recente informatie over het onderzoeksproject.

In 2019 is de tweede ronde voor praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs gestart. Het primaire doel van dit onderzoek is het beantwoorden van vragen die leven in de onderwijspraktijk, om daarmee bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs (hbo en wo).

Calls for proposals
Om de samenhang en samenwerking tussen onderzoeksprojecten, instellingen en onderzoekers te stimuleren, is deze subsidieronde ingedeeld in drie fasen.
In de eerste fase zijn de projectleiders geselecteerd. De voorwaarden en procedure voor deze fase zijn in de call for projectleiders beschreven.
In de tweede fase zijn consortiumpartners uitgenodigd om zich aan te melden. De voorwaarden en procedure voor deze fase zijn beschreven in de call for consortium partners.
Ten slotte is in de derde fase een definitief onderzoeksvoorstel opgesteld. De voorwaarden en procedure voor deze fase zijn beschreven in de call for proposals.

Drie toekenningen praktijkgericht onderzoek Hoger Onderwijs
Voor deze ronde zijn drie projecten gestart:

  • Professioneel leren en ontwikkelen van docenten in het hoger onderwijs: Wat werkt en hoe en waarom werkt het?
  • Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort – een integraal perspectief op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland
  • Adapt@work: Flexibel Hoger Onderwijs; de ontwikkeling van adaptieve expertise in werk-gerelateerde contexten.

Meer informatie over de toegekende projecten: Drie toekenningen voor praktijkgericht onderzoek hoger onderwijs

Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie zal bestaan uit internationale onderwijswetenschappers en experts uit de praktijk die een grondige kennis hebben van het veld en/of ervaring in één van de thema’s van de call for proposals.
Nadat de programmacommissie hoger onderwijs het besluit tot toekenning heeft genomen en de bezwaartermijn verlopen is worden hier de namen van de leden van de beoordelingscommissie gepubliceerd.

Contactpersoon
Pia Hindriks
tel. 070 349 42 16
opro@nro.nl

Eerste ronde praktijkgericht onderzoek voor het hoger onderwijs (2018)

Voor de eerste ronde praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs zijn zes projecten gestart, gericht op de volgende thema’s:

  • Toegankelijkheid van het hoger onderwijs
  • Kleinschalig onderwijs en studentenwelzijn
  • Onderwijs en de verbinding met de samenleving

Meer informatie over deze (afgesloten) ronde: Toekenning zes nieuwe projecten praktijkgericht onderzoek hoger onderwijs