Praten over boeken. Het effect van het voeren van dialogische gesprekken tijdens het voorlezen op de taal- en leesvaardigheid van kinderen in de kleuterklas

De taal- en leesvaardigheid van jonge kinderen legt een belangrijke basis voor hun verdere ontwikkeling. Een manier om deze ontwikkeling te stimuleren is door het interactief voorlezen van boeken. Interactief voorlezen is echter niet gemakkelijk. Hoe stel je bijvoorbeeld de juiste vragen en hoe zorg je dat leerlingen gaan redeneren over het verhaal? In het huidige onderzoeksproject worden de principes van dialogische gesprekken ingezet tijdens het voorlezen. Er wordt onderzocht wat het effect hiervan is op de kwaliteit van de interactie tijdens het voorlezen en in hoeverre dit bijdraagt aan de taal- en leesvaardigheid van kinderen in de kleuterklas.

Links