Professional games for professional skills

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Professional games for professional skills.

Professional Games for Professional Skills

Doel van het programma
Het onderzoeksprogramma Professional games for professional skills richt zich op het verwerven van nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor de beroepen van de toekomst (21st century skills) en het onderzoek dat daarvoor nodig is op het gebied van geesteswetenschappen, gaming, ontwikkeling van serious games en de neurocognitieve leerprincipes.
Dit programma voor publiek-privaat onderzoek levert hiermee een bijdrage aan de topsector Creatieve Industrie (onderdeel CLICKNL | Game agenda).

Budget
In totaal is het onderzoeksbudget € 2.032.000. Dit is voor een groot deel afkomstig van het NRO en van het voormalig NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Aangevuld met bijdragen van het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NIHC) en het NWO-gebied Geesteswetenschappen.

Call for proposals

Toegekende projecten
In maart 2017 ontvingen vier projecten financiering voor onderzoek naar het leren van professionele vaardigheden door serious gaming.

Bijeenkomsten

  • Op 26 maart 2018 vond de Human Capitaldag plaats. Hier werden de eerste ideeën voor het vierde Human Capital programma van NRO-NWO gepresenteerd.
  • Op 5 februari 2016 was er een bijeenkomst ter voorbereiding op het onderzoeksprogramma Professional games for professional skills. Een verslag staat online.

Contactpersoon
Renée Middelburg
humancapital@nwo.nl
tel. 070 344 0510