Professionele leergemeenschappen

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Professionele leergemeenschappen.

Doel van het programma
Het onderzoek in dit programma volgt het project “Professionele leergemeenschappen in het Voortgezet Onderwijs”. Dat project beoogt in vijftien scholen te komen tot een nieuwe aanpak van professionele ontwikkeling van leraren op de werkplek, door de school te ontwikkelen en versterken als een professionele leergemeenschap. De begeleiding en coördinatie van dit project liggen bij de Onderwijscoöperatie en VO-Raad.

Drs. Henk Sligte van het Kohnstamm Instituut (UvA) en prof. dr. Wilfried Admiraal van het ICLON (Universiteit Leiden) zijn in mei 2014 begonnen met het onderzoek. De deelnemende scholen kiezen hun eigen werkwijze en interventies. De onderzoekers volgen hen gedurende drie schooljaren aan de hand van onder meer documentatie, gesprekken en verslagen.

Budget
Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW.

Het totale budget is  € 200.000

Toelichting
Het budget voor de gehonoreerde onderzoeksinstelling ‘Professionele Leergemeenschappen in het Voortgezet Onderwijs’ is € 200.000 euro voor de duur van 45 maanden. Dit bedrag is inclusief de kosten voor de selectie en monitoring van de scholen.

Daarnaast is er budget voor vijftien participerende scholen beschikbaar als tegemoetkoming voor deelname aan het onderzoek van maximaal € 30.000 per school, per jaar, voor de duur van drie jaar.

Call for proposals
Professionele leergemeenschappen in het VO (gesloten)

Overige relevante documenten:
Projectplan Professionele leergemeenschappen (OnderwijsCoöperatie en VO-Raad)

Toegekende projecten
Het toegekende project vindt u in de NRO-projectendatabase.

Bijeenkomsten
Op 5 april 2018 vond het PLG-symposium in Amsterdam plaats. Kohnstamm Instituut, ICLON, de Universiteit Leiden en het St. Nicolaaslyceum in Amsterdam deelden verhalen en de resultaten uit drie jaar onderzoek naar de school als professionele leergemeenschap.

Contactpersoon
Linda Sontag
opro@nro.nl
tel. 070 344 09 41