Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs.

Doel van het programma
Het onderwijs is van oudsher een sterk door wetgeving en regels gedomineerde sector. Het programma ‘regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs’ moet leiden tot aanbevelingen voor de verdere aanpak van regeldruk en werkdruk in het onderwijs. De focus ligt op de rol en functie van wet- en regelgeving in de regulering van en ruimte voor sturing in het onderwijs.

Onderzoeksresultaten
Regeldruk en de Regeldrukagenda in po, vo en mbo (PDF)

Budget
Er was in totaal € 500.000 beschikbaar, waarmee één onderzoek  is gefinancierd. Het budget is afkomstig van het NRO en het ministerie van OCW.

Meer informatie

Met dit programma voorziet het NRO in een specifieke informatiebehoefte van het ministerie van OCW op deze thematiek. Ook geeft het NRO een stimulans aan het onderwijsrecht als wetenschappelijke discipline, hiertoe ook verzocht door het ministerie van OCW en de Tweede Kamer.

Toegekende projecten

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen
Rachel Poldermans
probo@nro.nl
tel. 070 349 41 03

Rosanne Zwart
probo@nro.nl
tel. 070 349 40 24