Samenhangende onderzoeksprojecten

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Samenhangende onderzoeksprojecten.

Doel van het programma
Het financieringsinstrument Samenhangende onderzoeksprojecten is bedoeld om diepgang en samenhang in het onderwijsonderzoek mogelijk te maken. Projecten liggen op het terrein van het primair onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, en lerarenopleidingen.

Recente resultaten
In 2019 zijn zeven teams van onderwijsonderzoekers van start gegaan met subsidie uit de ronde Samenhangende Onderzoeksprojecten 2018. Deze zeven teams verdiepen zich de komende jaren onder meer in creativiteit bij rekenen en wetenschap- en technologieonderwijs, het sociale klimaat op school voor buitengesloten leerlingen en het aanleren van tekstbegripstrategieën zonder tekst. Lees voor meer informatie het NRO-nieuwsbericht.

Onderwerpen van onderzoek
De onderwerpen liggen binnen de zeven thema’s van het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019:

  1. Onderwijsaanbod en curriculum
  2. Onderwijs en technologie
  3. De socialiserende functie van onderwijs
  4. Professionaliseren van onderwijsprofessionals
  5. Onderwijs en levensloop
  6. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
  7. Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek

Het gaat hierbij om fundamenteel onderzoek naar het beleid en de praktijk in het onderwijs op de (midden)lange termijn. Verklaringsvragen staan centraal. De projecten moeten grensverleggend onderzoek opleveren, zowel in conceptueel-theoretisch als in methodisch opzicht. Ook de impact op de onderwijspraktijk en/of het onderwijsbeleid moet nieuwe aspecten bevatten.

In november 2019 heeft de Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO) de call for proposals Samenhangende onderzoeksprojecten 2020 gepubliceerd.

Budget
Het budget is afkomstig van de Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO).

Tweejaarlijks budget
Totaal: € 3.800.000
Per onderzoeksproject: minimaal € 400.000 en maximaal € 515.000

Rondes 2016-2017 en 2018
Per onderzoeksproject: minimaal € 400.000 en maximaal € 600.000

Call for proposals

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Tegelijkertijd wil NWO te allen tijde kunnen voldoen aan haar uitgangspunten dat (1) alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvragen in te dienen, en dat (2) aanvragen correct worden beoordeeld. Daarom brengt NWO wijzigingen in lopende financieringsrondes aan; de informatie die tot op heden bekend is over de geldende maatregelen vormt hiervoor het uitgangspunt. Wanneer maatregelen worden gewijzigd of verlengd dan zullen ook de wijzigingen in financieringsrondes opnieuw worden overwogen. Zie voor uitgebreidere  informatie en de algemene richtlijn over wijzigingen in financieringsrondes www.nwo.nl/corona.

Voor Samenhangende onderzoeksprojecten geldt de volgende aangepaste deadline:
» De planning van de tweede fase van de ronde wordt met ruim drie maanden verschoven. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen wordt donderdag 29 oktober 2020, 14:00 uur.
.

Zie ook:

Toegekende projecten
Alle toegekende projecten vindt u in de NRO-projectendatabase:

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen subsidieronde 2020

Manisha Ramesar
proo@nro.nl
tel. 070 349 41 25

Vera Counet
proo@nro.nl
tel. 070 349 42 29

Nina Ouddeken
proo@nro.nl
tel. 070 349 41 04

Contactpersoon algemene vragen
Liesbet de Haas
proo@nro.nl
tel. 070 344 0957