Samenhangende onderzoeksprojecten

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Samenhangende onderzoeksprojecten.

Doel van het programma
Het financieringsinstrument Samenhangende onderzoeksprojecten is bedoeld om diepgang en samenhang in het onderwijsonderzoek mogelijk te maken. Projecten liggen op het terrein van het primair onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, en lerarenopleidingen.

Recente resultaten

In 2019 zijn zeven teams van onderwijsonderzoekers van start gegaan met subsidie uit de ronde Samenhangende Onderzoeksprojecten 2018. Deze zeven teams verdiepen zich de komende jaren onder meer in creativiteit bij rekenen en wetenschap- en technologieonderwijs, het sociale klimaat op school voor buitengesloten leerlingen en het aanleren van tekstbegripstrategieën zonder tekst. Lees voor meer informatie het NRO-nieuwsbericht.

Onderwerpen van onderzoek
De onderwerpen en vraagstukken liggen binnen de zeven thema’s van het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019:

  1. Onderwijsaanbod en curriculum
  2. Onderwijs en technologie
  3. De socialiserende functie van onderwijs
  4. Professionaliseren van onderwijsprofessionals
  5. Onderwijs en levensloop
  6. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
  7. Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek

Het gaat hierbij om fundamenteel onderzoek naar het beleid en de praktijk in het onderwijs op de (midden)lange termijn. Verklaringsvragen staan centraal. De projecten moeten grensverleggend onderzoek opleveren, zowel in conceptueel-theoretisch als in methodisch opzicht. Ook de impact op de onderwijspraktijk en/of het onderwijsbeleid moet nieuwe aspecten bevatten.

Budget
Het budget is afkomstig van de Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO).

Tweejaarlijks budget
Totaal: 3.600.000
Per onderzoeksproject: minimaal  400.000 en maximaal 600.000

Call for proposals

Zie ook:

Toegekende projecten
Alle toegekende projecten vindt u in de NRO-projectendatabase:

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon subsidieronde 2018
Nina Ouddeken
proo@nro.nl
tel. 070 349 41 04

Renée Middelburg
proo@nro.nl
tel. 070 344 0510

Contactpersoon algemene vragen
Liesbet de Haas
proo@nro.nl
tel. 070 344 0957