Samenhangende onderzoeksprojecten

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Samenhangende onderzoeksprojecten.

Doel van het programma
Het financieringsinstrument Samenhangende onderzoeksprojecten is bedoeld om diepgang en samenhang in het onderwijsonderzoek mogelijk te maken. Projecten liggen op het terrein van het primair onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, en lerarenopleidingen.

Recente resultaten:

In 2017 zijn vijf teams van onderwijsonderzoekers van start gegaan met subsidie uit de ronde Samenhangende onderzoeksprojecten 2016-2017. Deze vijf teams verdiepen zich de komende jaren onder meer in brein-geïnspireerde leermechanismen, de invloed van keuzemogelijkheden op schoolloopbanen, en differentiatie in de klas op het gebied van vaardigheden, motivatie en gedrag. Lees voor meer informatie het NRO-nieuwsbericht.

Samenhangende onderzoeksprojecten 2018
De onderwerpen en vraagstukken liggen binnen de zeven thema’s van het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019:

 1. Onderwijsaanbod en curriculum
 2. Onderwijs en technologie
 3. De socialiserende functie van onderwijs
 4. Professionaliseren van onderwijsprofessionals
 5. Onderwijs en levensloop
 6. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
 7. Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek

Het gaat hierbij om fundamenteel onderzoek naar het beleid en de praktijk in het onderwijs op de (midden)lange termijn. Verklaringsvragen staan centraal. De projecten moeten grensverleggend onderzoek opleveren, zowel in conceptueel-theoretisch als in methodisch opzicht. Ook de impact op de onderwijspraktijk en/of het onderwijsbeleid moet nieuwe aspecten bevatten.

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen was 11 januari 2018, 14:00 uur.
De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 3 juli 2018, 14:00 uur.

Budget
Het budget is afkomstig van de Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO).

Tweejaarlijks budget
Totaal: 3.600.000
Per onderzoeksproject: minimaal  400.000 en maximaal 600.000

Toegekende projecten
Alle toegekende projecten vindt u in de NRO-projectendatabase:

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon subsidieronde 2018
Nina Ouddeken
proo@nro.nl
tel. 070 349 41 04

Renée Middelburg
proo@nro.nl
tel. 070 344 0510

Contactpersoon algemene vragen
Liesbet de Haas
proo@nro.nl
tel. 070 344 0957

Beoordelingscommissies subsidieronde 2016-2017
Deze ronde kent twee beoordelingsfasen: de vooraanmeldingen en de uitgewerkte aanvragen.

Beoordelingscommissie Vooraanmeldingen Kamer 1

Voorzitter
Prof. dr. M. (Martin) Valcke, Universiteit Gent

Leden

 • Dr. T. (Thieu) Besselink, Universiteit Utrecht/The Learning Lab
 • Prof. dr. K.P. (Kees) van den Bos, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. W.M.G. (Wim) Jochems, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. dr. S. (Sven) de Maeyer, Universiteit Antwerpen
 • Dr. M.C.J.L. (Marie-Christine) Opdenakker, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. W. (Wilma) Resing, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. B. (Bert) Reynvoet, Katholieke Universiteit Leuven
 • Dr. B. C. (Bart) Rienties, Open University UK
 • Prof. dr. G. (Gerhard) Smid, Open Universiteit/SIOO
 • Prof. dr. L.W.C. (Louis) Tavecchio, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. M.C. (Greetje) Timmerman, Rijksuniversiteit Groningen

Beoordelingscommissie Vooraanmeldingen Kamer 2

Voorzitter
Prof. dr. M. (Martin) Valcke, Universiteit Gent

Leden

 • Prof. dr. H.J.M. (Marleen) Janssen, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. R.T.A.J. (Roger) Leenders, Universiteit van Tilburg
 • Dr. R. (Ralf) Maslowski, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. W. (Wil) Meeus, Universiteit Antwerpen
 • Prof. dr. R.H. (Regina) Mulder, Universität Regensburg
 • Dr. K. (Katja) Petry, Katholieke Universiteit Leuven
 • Prof. dr. S.F. (Susan) te Pas, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. P.B. (Peter) Sloep, Open Universiteit
 • Prof. dr. ir. B. (Bernard) Veldkamp, Universiteit Twente
 • Prof. dr. E. (Erica) de Vries, Université Pierre Mendès
 • Prof. dr. ir. P.C. (Petra) de Weerd-Nederhof, Universiteit Twente

Boordelingscommissie Uitgewerkte voorstellen
NB: Onderstaande commissie is samengesteld uit leden van de bovenstaande twee commissies.

Voorzitter
Prof. dr. M. (Martin) Valcke, Universiteit Gent

Leden

 • Prof. dr. H.P.A. (Els) Boshuizen, Open universiteit
 • Dr. H.G.K. (Hans) Hummel, Open universiteit
 • Prof. dr. A.J.M. (Ton) de Jong, Universiteit Twente
 • Prof. dr. R.Th.A.J. (Roger) Leenders, Universiteit van Tilburg
 • Prof. dr. S. (Sven) De Maeyer, Universiteit Antwerpen
 • Prof. dr. W.C.M. (Wilma) Resing, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. B. (Bert) Reynvoet, Katholieke Universiteit Leuven
 • Prof. dr. G.C.W. (Gert) Rijlaarsdam, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. L.W.C. (Louis) Tavecchio, Universiteit van Amsterdam