Subsidie Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds PO 2020 – 2022

Op deze pagina vindt u informatie over het SIOF, het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds voor het primair onderwijs.

Over het SIOF
Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak weerbarstig en blijven mooie en goede plannen soms op de plank liggen. Vaak genoemde oorzaken zijn een gebrek aan tijd, geld en focus.

Het SIOF is in 2018 geïntroduceerd als een tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in het voortgezet onderwijs in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten. Nu stelt het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap voor de eerste keer € 810.000 beschikbaar voor persoonsgebonden beurzen voor schoolleiders die werkzaam zijn in het primair onderwijs en die initiatieven gericht op het anders organiseren van onderwijs vanwege het lerarentekort ten uitvoer willen brengen of verder willen ontwikkelen.

U kon vanaf 9 december 2019, 12.00 uur CE(S)T tot uiterlijk 9 januari 2020 14.00 uur CE(S)T op de website van het NRO een persoonsgebonden beurs aanvragen van maximaal 30.000 euro met een looptijd van twee jaar. Het aan u toegekende bedrag ontvangt u in twee termijnen.

Wanneer een aanvraag voldoet aan de eisen zoals beschreven in de subsidieoproep, wordt deze toegelaten tot de loting. In totaal kunnen er 27 schoolleiders een SIOF-beurs toegekend krijgen. Omdat het een pilot betreft zal flankerend onderzoek aan het SIOF gekoppeld zijn.
» Bekijk de subsidieoproep

Gedurende het tweejarige traject neemt u deel aan verschillende inspiratie- en uitwisselbijeenkomsten.

Bijeenkomsten
n.v.t.

Contact
probo@nro.nl
070 3440904