Subsidie Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds VO

Op deze pagina vindt u informatie over het SIOF, het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds voor het voortgezet onderwijs.

Bent u een schoolleider in het voortgezet onderwijs? Heeft u een sterk idee voor onderwijsinnovatie op uw school, maar komt het er in de dagelijkse praktijk maar niet van? Dan kunt u zich aanmelden voor een persoonsgebonden beurs, waarmee u tijd of mensen kan vrijmaken om uw idee werkelijkheid te laten worden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt op 8 november 100.000 euro beschikbaar voor persoonsgebonden beurzen van maximaal 10.000 euro voor schoolleiders in het VO die hun innovatieplan op school willen uitvoeren.

Vanaf 8 november 2018, 09:00 uur kon u uw aanvraag indienen. Binnen het budget konden ongeveer 10 beurzen worden gehonoreerd volgens het principe wie het eerst komt die het eerst maalt (mits voldaan aan administratieve criteria). Inmiddels is het subsidieplafond bereikt. Op 15 november 2018 neemt de programmaraad beleidsgericht onderzoek (ProBO) een besluit over de te honoreren aanvragen. Het experiment wordt meteen vanaf de start begeleid door flankerend onderzoek zodat het NRO na deze pilot inzicht heeft in de werkzame elementen ervan.

Achtergrond

Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak weerbarstig en blijven mooie en goede plannen soms op de plank liggen. Vaak genoemde oorzaken zijn een gebrek aan tijd, geld en focus.

Daarom starten we dit jaar een pilot, het Schoolleider Innovatie- en Ontwikkelfonds (SIOF). We geven schoolleiders maximaal 10.000 euro om in hun school hun innovatieplan op gang te brengen. Deze subsidie is een aanjaagsubsidie, wat betekent dat het bedrag bedoeld is om u als schoolleider in positie te brengen om uw idee voor innovatie op uw eigen school op te zetten, maar niet om de hele innovatie te bekostigen. Het bedrag is ook niet bedoeld voor trainingen of cursussen voor u persoonlijk. U kunt bijvoorbeeld denken aan het vrijmaken van personeel of van uzelf om een innovatieplan te schrijven en de invoering ervan uit te werken. U zou extern advies kunnen inhuren. Of u investeert het bedrag in uw team(s), met een teamtraining of praktijkonderzoek of andere zaken die de bedachte innovatie of ontwikkeling van de grond krijgen. Wij zijn benieuwd wat uw innovatie- en ontwikkelplannen zijn!

» download de subsidieoproep.

Contact
probo@nro.nl
070 3440904