Subsidie Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds VO 2019-2020

Op deze pagina vindt u informatie over het SIOF, het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds voor het voortgezet onderwijs.

Bent u een schoolleider in het voortgezet onderwijs? Heeft u een sterk idee voor onderwijsinnovatie op uw school, maar komt het er in de dagelijkse praktijk maar niet van? Dan kunt u zich aanmelden voor een persoonsgebonden beurs, waarmee u tijd of mensen kan vrijmaken om uw idee werkelijkheid te laten worden. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt op 9 mei 2019 beschikbaar:

  • Een persoonsgebonden beurs van maximaal 10.000 euro voor schoolleiders in het VO die hun innovatieplan op school willen uitvoeren.
  • Een persoonsgebonden beurs van maximaal 15.000 euro voor schoolleiders in het VO die hun plan voor anders organiseren van het onderwijs vanwege het lerarentekort willen uitvoeren.

SIOF – Algemeen

Vanaf afgelopen donderdag 9 mei 2019, 09:00 uur was het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor SIOF-Algemeen. Helaas waren er technische problemen. Waardoor het helaas niet mogelijk is geweest voor iedereen om een aanvraag in te dienen. Hierdoor heeft niet iedereen een gelijke kans gekregen op de subsidie.
Daarom is ervoor gekozen om iedereen in de gelegenheid te stellen om (opnieuw) een aanvraag in te dienen. Vervolgens worden alle aanvragen die tussen dinsdag 14 mei 2019 (na openstelling op de website) en donderdag 16 mei 2019, 10:00 uur zijn binnengekomen en voldoen aan de voorwaarden van de subsidieoproep worden meegenomen in een loting. Gekozen is om een loting te laten plaatsvinden om 1) iedereen een gelijke kans te bieden en 2) omdat tot nu toe niet duidelijk is waardoor de technische problemen zijn ontstaan. Hieronder zullen we de aangepaste verder procedure uitleggen.

Aangepaste procedure

Tot uiterlijk donderdag 16 mei 2019, 10:00 uur was het mogelijk om een aanvraag in te dienen via de website. Nadat uw aanvraag is ontvangen, wordt gecontroleerd of deze voldoet aan de voorwaarden in de subsidieoproep. We zullen uw aanmelding zo snel mogelijk controleren. Mochten we vragen hebben over uw aanvraag zullen we zo snel mogelijk met u contact opnemen. We vragen u om in ieder geval op 16 mei beschikbaar te zijn om eventuele vragen te beantwoorden over uw aanvraag via de e-mail.

Vervolgens zullen alle aanmeldingen die tussen dinsdag 14 mei 2019 (na openstelling op de website) en donderdag 16 mei 2019, 10:00 uur zijn binnengekomen en voldoen aan de voorwaarden van de subsidieoproep worden meegenomen in de loting. De loting zal vrijdag 17 mei tussen 13:00 – 14:00 uur bij NWO in Den Haag uitgevoerd worden door een notaris van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. De loting is openbaar en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar probo@nro.nl.

Tijdpad

  • 14 mei tot 16 mei 2019, 10:00 uur: aanmelding indienen
  • 16 mei 2019: als aanvrager beschikbaar zijn over eventuele vragen over uw aanmelding
  • 17 mei 2019: loting van 13:00-14:00 uur bij NWO in Den Haag door een notaris van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
  • Juni 2019: definitief besluit toekenningen Programmaraad

Vragen over aangepaste procedure?
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Mesut Çifçi & Pia Hindriks via probo@nro.nl.

Vanaf 9 mei 2019, 09:00 uur kunt u uw aanvraag SIOF – Aanpak Lerarentekort indienen. Aanvragen voor beurzen die voldoen aan de eisen zoals beschreven in de subsidieoproep, worden toegekend op volgorde van binnenkomst, tot het subsidieplafond bereikt is. We richten ons op schoolleiders die nog niet eerder een SIOF-beurs hebben ontvangen.

Aanvragen voor SIOF-Algemeen was mogelijk tot donderdag 16 mei 2019, 10:00 uur. 

Aanvragen van beurzen voor SIOF-Aanpak Lerarentekort is niet meer mogelijk. 

Over het SIOF
Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak weerbarstig en blijven mooie en goede plannen soms op de plank liggen. Vaak genoemde oorzaken zijn een gebrek aan tijd, geld en focus.

Daarom zijn we vorig jaar gestart met deze pilot, het Schoolleider Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF). Dit jaar werven we een tweede lichting voor deze pilot. We geven schoolleiders maximaal 10.000 euro om in hun school hun innovatieplan op gang te brengen. Deze subsidie is een aanjaagsubsidie, wat betekent dat het bedrag bedoeld is om u als schoolleider in positie te brengen om uw idee voor innovatie op uw eigen school op te zetten. De beurs is niet bedoeld om de hele innovatie te bekostigen, of voor trainingen of cursussen voor u persoonlijk. Het bedrag voor het lerarentekort is niet bedoeld om (tijdelijk) een leraar aan te nemen, het gaat bij die beurs om oplossingen in de zin van het anders organiseren van het onderwijs.

U kunt bijvoorbeeld denken aan het vrijmaken van personeel of van uzelf om een innovatieplan te schrijven en de invoering ervan uit te werken. U zou extern advies kunnen inhuren. Of u investeert het bedrag in uw team(s), met een teamtraining of praktijkonderzoek of andere zaken die de bedachte innovatie of ontwikkeling van de grond krijgen. Wij zijn benieuwd wat uw innovatie- en ontwikkelplannen zijn! In verschillende bijeenkomsten gedurende het schooljaar deelt u uw ervaringen met andere deelnemers.

Toegekende projecten
In 2018 zijn er 13 aanvragen voor een persoonsgebonden innovatie- en ontwikkelfonds gehonoreerd. De innovatieprojecten vindt u in de projectendatabase onderwijsonderzoek:

Contact
probo@nro.nl
070 3440904