Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018.

Auteursrecht: Kisialiou Yury

Doel van het programma
Goede leraren vormen de sleutel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en goed presterende leerlingen. Daarvoor zijn goed opgeleide en deskundige leraren onontbeerlijk. Maar zij kunnen dit niet alleen. Er is ook een professionele schoolorganisatie nodig die het leraarschap aantrekkelijk maakt. De werk- en leeromgeving van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs staan centraal in de Teaching and Learning International Survey (TALIS) van de OESO.

Talis geeft leraren en schoolleiders de kans zich uit te spreken over hun vak en hun school en levert door (internationale) vergelijkingen waardevolle inzichten op. TALIS is in 2008 begonnen als een vragenlijstonderzoek in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (ISCED 2). Vanaf TALIS 2013 is het tevens mogelijk om dit onderzoek in het basisonderwijs (ISCED 1) en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en (eerste drie niveaus) van het mbo (ISCED 3) uit te voeren.

Aan Talis 2018 doen 45 landen en economieën mee. Nederland doet voor de derde keer mee in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor de eerste keer in het basisonderwijs.

Budget
Het budget voor TALIS 2018 bedraagt 1.200.000 en is afkomstig van het ministerie van OCW.

Call for proposals

Toegekende projecten
Het programma is inmiddels afgerond. In januari 2016 heeft het NRO de subsidie voor TALIS 2018 toegekend aan Ecorys en MOOZ in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam.

TALIS 2018 richt zich onder andere op:

  • De opleiding en professionele ontwikkeling van leraren en facilitering daarvan vanuit de school;
  • De lesstijlen van leraren, hun didactische en pedagogische opvattingen;
  • De tijd die wordt besteed aan lesgerelateerde en niet-lesgerelateerde taken en werkbeleving;
  • Belemmeringen die schoolleiders en leraren ervaren in het uitoefenen van hun beroep;
  • Het schoolklimaat, waaronder de mate van zeggenschap van leraren op het schoolbeleid, de ervaren steun vanuit de leiding en collega’s, mate van collegiale samenwerking en deelname aan gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten;
  • Het leiderschap in de school, zoals leiderschapsstijl, taken en autonomie van de schoolleider en (wijze van) beoordeling van leraren;
  • De wijze waarop leraren en scholen omgaan met verschillen tussen leerlingen als het gaat om hun capaciteit, gedrag en culturele/sociale contexten.

Resultaten
Op 19 juni 2019 publiceerde de OESO het eerste deel van de bevindingen van het TALIS onderzoek. In 2020 brengt Nederland twee nationale rapporten uit: één voor het basisonderwijs en één voor het voortgezet onderwijs.

Meer informatie over TALIS vindt u op de website van TALIS 2018. Hier kunt u ook de brochure van TALIS 2018 downloaden en het animatiefilmpje over deelname aan TALIS bekijken.

Bijeenkomsten
Voor TALIS is een begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit AOb, AVS, CNV Onderwijs, FvOv, Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, het ministerie van OCW en het NRO.

Contactpersoon
Liesbet de Haas
l.dehaas@nwo.nl
tel. 070 344 0957