Tel mee met Taal

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Tel mee met Taal.

Doel van het programma
Tel mee met Taal 2016-2019 is een landelijk actieprogramma van de ministeries van SZW, OCW en VWS, gericht op leesbevordering en het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, in aanvulling op het initiële onderwijs. Het programma ondersteunt gemeenten, taalaanbieders, bibliotheken en maatschappelijke organisaties met effectieve instrumenten en methoden, kennis en expertise. In maart 2019 kondigde het kabinet middels een kamerbrief aan dat het actieprogramma een vervolgaanpak krijgt met Tel mee met Taal 2020-2024.

Met Tel mee met Taal 2016-2019 werd beleidsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek naar taalachterstanden, leesbevordering en laaggeletterdheid geïnitieerd en ondersteund. Daarbij werden verbindingen gelegd tussen verschillende domeinen om laaggeletterdheid zo effectief mogelijk te voorkomen en verminderen. Denk hierbij aan de verbinding tussen curatie en preventie én tussen laaggeletterdheid en werk, gezin, gezondheid en onderwijs.

Voor het vaststellen van de meest urgente onderzoeksthematiek van Tel mee met Taal 2016-2019 is aan kennisinstituten, onderzoeksbureaus, gemeenten, bibliotheken, taalaanbieders en andere relevante partijen input gevraagd. Vervolgens is deze input tijdens een expertmeeting verder onderzocht. Alle informatie bij elkaar heeft geleid tot drie thema’s waar verder onderzoek naar uitgevoerd moet worden:

  • Thema 1. Een doelgroepen- en behoeftenanalyse
  • Thema 2. Leesaversie onder laagtaalvaardige jongeren en succesvolle interventies
  • Thema 3. Deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers

Budget
De ministeries van SZW, OCW en VWS stelden voor het onderzoek Tel mee met Taal 2016-2019 een totaalbudget van € 710.000 beschikbaar. Zij hebben het NRO verzocht dit onderzoek uit te zetten. Het budget is als volgt verdeeld over de onderzoeksthema’s:

  • Thema 1 – Een doelgroepen- en behoeftenanalyse: € 400.000, looptijd 24 maanden
  • Thema 2 – Leesaversie onder laagtaalvaardige jongeren en succesvolle interventies: € 220.000, looptijd 18 maanden
  • Thema 3 – Deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers: € 90.000, looptijd 12 maanden

Meer informatie

Zie ook:

Toegekende projecten
In het kader van Tel mee met Taal 2016-2019 heeft het NRO aan drie onderzoeksprojecten subsidie toegekend. U vindt deze projecten in de NRO-projectendatabase.

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon
Claudia Hartman
opro@nro.nl
tel. 070 349 41 57