Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma TIMSS.

Doel van het programma
Sinds 1995 wordt wereldwijd elke vier jaar de kennis van de exacte vakken gemeten met een internationale TIMSS-toets voor het basisonderwijs en/of het voortgezet onderwijs.

TIMSS geeft landen de mogelijkheid in kaart te brengen hoe goed hun leerlingen in de exacte vakken presteren in vergelijking tot andere landen.

Via schriftelijke vragenlijsten voor leerlingen, leraren en schoolleiders wordt informatie verzameld over de onderwijscontext. Doordat TIMSS elke vier jaar herhaald wordt, geeft het ook een beeld van ontwikkelingen in leerprestaties en in het onderwijs over de jaren heen.

Landen doen mee met het basisonderwijs (10-jarigen), voortgezet onderwijs (14-jarigen) of met beide groepen. Nederland neemt deel met groep 6 van het basisonderwijs.

Recente resultaten
In 2017 is het onderzoek voor TIMSS 2019 van start gegaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Twente, onder leiding van dr. Martina Meelissen. Lees voor meer informatie het NRO-nieuwsbericht.

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2017 een call for proposals uitgezet naar de prestaties van leerlingen in groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs op het gebied van rekenen en wiskunde. Omdat de data voor het peilingsonderzoek in hetzelfde jaar verzameld zullen worden als de data voor TIMSS 2019, is besloten de twee onderzoeken te combineren. Dit betekent dat het peilingsonderzoek in het basisonderwijs zal worden afgenomen op de scholen die deelnemen aan TIMSS 2019. Deze basisscholen nemen dus met al hun groepen 6 deel aan TIMSS 2019, en met al hun groepen 8 aan Peil.Rekenen-wiskunde.

In TIMSS-2019 worden de eerste stappen gezet van een papieren dataverzameling naar een uiteindelijk (volledig) digitale afname van de toets en de vragenlijsten. Het is belangrijk dat deze overstap geen invloed heeft op de vergelijking van het onderwijsniveau tussen landen en tussen de afnamejaren. In het voorjaar van 2017 hebben de deelnemende landen daarom deelgenomen aan een zogenoemde equivalentiestudie. Hierbij werd de TIMSS-toets bij een kleine groep scholen digitaal afgenomen. Dezelfde leerlingen maakten ook een papieren versie van de toets. In het eindrapport wordt verslag gedaan van de resultaten, die aantonen dat op basis van item response analyse geen verschillen zijn gevonden tussen de papieren toetsafname en de toetsafname op tablet.

In het voorjaar van 2015 maakten zo’n 4500 basisschoolleerlingen de TIMSS-toets, waarvan de resultaten in november 2016 bekend werden gemaakt. Met uitzondering van 2011 laten de Nederlandse prestaties op de TIMSS-toets sinds 1995 een licht dalende trend zien. Leerlingen waren in TIMSS-2015 vooral achteruitgegaan in natuur- en scheikunde. Leerlingen die het basisniveau niet halen zijn echter in Nederland nog steeds een uitzondering.

In 2011 is ook een TIMSS-studie uitgevoerd: lees meer over de uitkomsten.

Gebruik van onderzoeksresultaten
Onderzoekers kunnen de gegevens van TIMSS 2011 en 2015 gebruiken. De uitvoerders van de Universiteit Twente zijn graag bereid tot samenwerking met andere onderzoekers die van de verzamelde TIMSS-data gebruik willen maken. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Dr. M.R.M. (Martina) Meelissen
m.r.m.meelissen@utwente.nl
tel. 053 489 3668

Zie ook de TIMSS-website van de Universiteit Twente.

Budget
Voor TIMSS 2019 was in totaal € 740.000 beschikbaar. Hiervan kon één project worden gehonoreerd. Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW en van het NRO.

Budget 2015
Het budget voor ronde 2015 bedroeg in totaal € 600.000.

Call for proposals

Contactpersoon
Liesbet de Haas
proo@nro.nl
tel. 070 344 0957