Urgent onderzoek

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de procedure ‘Urgent onderzoek’.

Doel van urgent onderzoek
Het NRO heeft in toenemende mate te maken met de wens om onderzoek uit te zetten naar urgente vragen met een korte looptijd en een relatief klein bedrag, waarbij het van belang is dat er snel gestart kan worden. De gebruikelijke procedure is hiervoor ongeschikt, onder andere vanwege de grote investering aan de kant van aanvragers en de langere doorlooptijd. Het NRO kent daarom sinds eind 2019 een procedure om relatief kort onderzoek naar urgente vragen snel te kunnen starten.

De procedure
Onderzoekers kunnen zich via een digitaal aanmeldformulier doorlopend inschrijven in een database van het NRO, waarin zij hun expertise(s) vastleggen. Onderzoekers kunnen op maximaal drie van de in het invulformulier weergeven hoofdthema’s aangeven dat zij een bepaalde expertise hebben. Daarnaast kunnen onderzoekers expertise aangeven op subthema’s binnen de drie gekozen hoofdthema’s. Er is geen restrictie verbonden aan het aantal te kiezen subthema’s. Daarnaast moet de onderzoeker aangeven of hij/zij gepromoveerd is. De onderzoeker is zelf verantwoordelijk voor een zo volledig mogelijk en correcte registratie in het digitale aanvraagformulier.

Na registratie in de database ontvangt de onderzoeker een besluit van het NRO dat hij of zij geregistreerd staat en op basis van deze registratie uitnodigingen kan krijgen voor specifieke subsidierondes. Voor nieuwe subsidierondes geldt de datum van openstelling van de call for proposals als peildatum voor de database. Op basis van de registratie op deze peildatum wordt bepaald of onderzoekers de benodigde expertise hebben om in aanmerking te komen voor indiening.

Budget
Maximaal € 125.000 per onderzoek.

Meer informatie

Contactpersoon
Rachel Poldermans
info@nro.nl
070 349 41 03

Aanmelden voor urgent onderzoek
Met het invullen van onderstaand formulier meldt u zich aan voor de database van onderzoekers voor urgent onderzoek van het NRO en geeft u het NRO toestemming deze gegevens op te slaan.

Het NRO gebruikt de gegevens voor geen andere doeleinden dan om een overzicht te krijgen van de onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van urgente onderzoeksprojecten en hun expertises, opdat zij door het NRO actief geattendeerd kunnen worden op het verschijnen van calls for proposals die aansluiten bij hun expertise.

De gegevens die in dit aanmeldformulier ingevuld worden, worden voor het NRO opgeslagen op een server in de VS. Deze server is niet gebonden aan de Europese AVG. Het NRO werkt eraan om in de nabije toekomst te werken met providers en servers die wél onder de Europese wetgeving vallen.

Aanmeldformulier

Titel: U geeft uw titel op, bv drs. dr., prof. dr. Het NRO kan in de call for proposals minimale eisen stellen aan uw achtergrond.

Sector: U geeft op in welke onderwijssector(en) uw expertise ligt.

Methodologie: Onder methodologie geeft u aan in welke methodologie(ën) u deskundig bent. Afhankelijk van de onderzoeksvraag in de call, kan een specifieke methodologie worden gebruikt in de selectiecriteria.

Hoofdthema’s: U kan uw expertise aangeven op maximaal drie hoofdthema’s. De volgorde van het opgeven van thema’s is niet van invloed, i.e., bij selectie kijkt het NRO naar het thema en niet of deze als eerste of als derde is opgegeven.

Subthema’s: Onder de door uw opgegeven hoofdthema’s geeft u aan op welke subthema’s u deskundig bent. Er is geen restrictie aan het aantal te selecteren subthema’s. Houd er rekening mee dat het NRO kan selecteren op een combinatie van subthema’s. Wanneer het NRO onderzoek uitzet voor mediawijsheid binnen de opleiding van onderwijsprofessionals, dan selecteert het NRO op ‘Opleiden van onderwijsprofessionals’ en ‘Digitale geletterdheid en mediawijsheid’.

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens? Lees dan de NRO privacyverklaring.