Innovatiecentra vve

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Doel van het programma
Het doel van dit programma is om innovaties die de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie verbeteren te onderzoeken. De geselecteerde innovatiecentra, bestaande uit een gemeente en voorschoolse instellingen, zullen samen met een onderzoeksteam een innovatieve maatregel uitwerken en implementeren. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar de werking en de effecten.

Achtergrond
Uit recente onderzoeken (Pre-COOL, pilot Startgroepen en CPB-onderzoek) naar de effectiviteit van vve blijkt dat vve effectief is voor kinderen met een risico op (taal)achterstand, maar dat in de uitvoering de educatieve kwaliteit voor verbetering vatbaar is. Ook blijkt dat de manier waarop vve wordt ingezet bepalend is voor de kwaliteit en de effectiviteit.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW: “Vervolgonderzoek naar kwaliteitsverhogende elementen in de praktijk en hun effectiviteit zie ik als belangrijke vervolgstap. Dit wil ik doen door te investeren in het opstarten van zogenoemde innovatiecentra vve. In deze centra kan vanuit de praktijk verder onderzoek worden gedaan.” (Kamerbrief 6 juni)

Voor gemeenten en voorschoolse instellingen
Het NRO nodigde namens het ministerie van OCW gemeenten en voorschoolse instellingen uit om gezamenlijk een plan in te dienen voor de invoering van een innovatieve maatregel in hun gemeente om de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve)  te verbeteren. Vijf gemeenten met het beste idee zullen samen met voorschoolse instellingen een ‘Innovatiecentrum vve’ vormen en in de innovatieve maatregel in de praktijk toepassen. Een onderzoeksteam onderzoekt in drie jaar tijd (2017-2020) de werking van de vijf geselecteerde innovatieve maatregelen.

Tot 17 januari 2017, 14:00 uur, konden gemeenten en voorschoolse instellingen een plan voor een innovatieve maatregel indienen. In de oproep zijn de aanleiding, het doel, de criteria, spelregels en voorwaarden voor de selectie van vijf ‘Innovatiecentra vve’ beschreven.

Vijf innovatiecentra vve bekend
In september 2017 gaat in vijf gemeenten een innovatiecentrum vve van start.
In overleg met de nog te selecteren onderzoeksgroep zullen vanaf september de innovatieve maatregelen die in deze centra centraal staan worden uitgewerkt en geïmplementeerd en wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteitsverhogende elementen en effectiviteit.

Voor onderzoekers
Tot 9 mei 2017, 14:00 uur, was het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen voor ‘onderzoek naar vijf innovatiecentra vve’. De looptijd van het onderzoeksproject is drie jaar en dient te starten uiterlijk aan het begin van schooljaar 2017-2018. Voor het onderzoek is 846.000 euro beschikbaar. Het onderzoeksteam onder leiding van drs. A.M. Veen is geselecteerd voor de uitvoering van dit onderzoeksproject.

Meer informatie

Toegekende projecten
Niet van toepassing

Bijeenkomsten

Op woensdagmiddag 29 maart organiseerde het NRO een informatiebijeenkomst te Den Haag waarbij de vijf geselecteerde innovatiecentra hun innovatieve maatregelen voor geïnteresseerde onderzoekers hebben gepresenteerd.

Contactpersoon
Jorika Baarda
opro@nro.nl
tel. 070 349 40 13