Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties.

 • 'Moeilijk' gedrag van jonge kinderen op school: bouwen aan een positieve relatie met ieder kind.

  basisonderwijs | Aankomend | Hogeschool iPabo
 • 'Moeilijk' gedrag van jonge kinderen op school: bouwen aan een positieve relatie met ieder kind...

  basisonderwijs | Lopend | van 15 september 2020 | Hogeschool iPabo

  Leerkrachten Jonge kind geven aan moeite te hebben met het opbouwen van een positieve relatie met kinderen die regelmatig gedrag vertonen dat zij als moeilijk ervaren. Deze leerkrachten hebben negatieve emoties en reacties en ervaren stress. Een positieve relatie tussen leerkracht en kind...

  Lees meer

 • "‘T PASST WEL! Talentgericht Professionaliseren rondom kinderen met ASS Ten aanzien van Welbevinden...

  basisonderwijs | Lopend | Hanzehogeschool Groningen

  Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) komen te vaak in de problemen in het onderwijs, waarbij een deel van de kinderen zelfs uit het onderwijs valt. Dit heeft mogelijkerwijs te maken met twee duidelijke knelpunten van het beleid van passend onderwijs. Ten eerste is...

  Lees meer

 • "Iedereen naar de club! Van aangepast sporten naar georganiseerd sporten voor kinderen met...

  basisonderwijs, vo | Lopend | Windesheim

  Hoewel er diverse landelijke en lokale initiatieven zijn om kinderen met fysieke en mentale problemen te stimuleren tot deelname aan sport activiteiten participeren kinderen met psychosociale problemen weinig tot niet in (aangepaste) sportactiviteiten. Zowel ouders...

  Lees meer

 • Aanbod voor doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs

  vve, basisonderwijs | Afgerond | 1 december 2016 t/m 30 juni 2019 | Universiteit van Amsterdam

  Wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen van het onderwijsachterstandenbeleid in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs? Dat is in drie deelstudies onderzocht. Die geven nieuwe inzichten in wat wel en niet werkzaam is in deze sleutelperiode in de ontwikkeling van jonge...

  Lees meer

 • Aanpassing kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit

  basisonderwijs, vo, mbo | Afgerond | Onderwijsraad

  Alle leerlingen hebben recht op onderwijs in een veilige omgeving waarin ze geaccepteerd en gerespecteerd worden. Het bevorderen van acceptatie van seksuele diversiteit maakt deel uit van een veilig schoolklimaat. De raad wijst echter het voorstel tot wetswijziging af dat moet leiden tot...

  Lees meer

 • Aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en verdere schoolloopbaan

  vve, basisonderwijs | Afgerond | 1 oktober 2009 t/m 10 februari 2014 | Universiteit van Amsterdam

  Om blijvende effecten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-programma’s te bereiken, wordt het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn ná de kleutergroepen noodzakelijk geacht. In dit  onderzoek zijn twee ‘overgangen’, die van belang zijn voor het realiseren van een door...

  Lees meer

 • Aanvraag gebruik NCO-databestand: Beroepsmogelijkheden in de Omgeving en de Opleidings- en...

  basisonderwijs, vo, mbo, hbo, wo | Lopend | van 1 juli 2020 | Maastricht University
 • Academisch docentschap in het basis- en voortgezet onderwijs

  basisonderwijs, vo | Afgerond | 1 februari 2012 t/m 28 januari 2014 | Universiteit Leiden, ICLON

  Achtergrond  De bekwaamheid onderzoek te doen naar de eigen onderwijspraktijk wordt gezien als onderdeel van de expertise van docenten. Het bevorderen van onderzoek door docenten biedt mogelijkheden om de kwaliteit van zowel het onderwijs als onderwijsonderzoek te verbeteren en te...

  Lees meer

 • Achtergrondinformatie onderwijsachterstanden, 2017/2018

  vve, basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2018/2019

  vve, basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2016/2017

  vve, basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2017/2018

  vve, basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2017/2018

  vve, basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2018/2019

  vve, basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores per school - herzien, 2018

  basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores per school - na fusies, 2018

  basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores per school – na fusies, 2019

  basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores per school, 2019

  basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores per school, 2020

  basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores scholen 2019 na 1e lichting bezwaren

  basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het...

  Lees meer

 • Achterstandsscores scholen 2020 na 1e lichting bezwaren

  basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Adaptief onderwijs op speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)

  basisonderwijs | Afgerond | 1 maart 2002 t/m 14 maart 2005 | Rijksuniversiteit Groningen

  In het onderzoek wordt door middel van secundaire analyses en een dieptestudie nagegaan op welke wijze speciale scholen voor basisonderwijs vorm geven aan adaptief onderwijs en welke effecten ze boeken op de ontwikkeling van leerlingen. Zie voor de uitkomsten het eindrapport bij...

  Lees meer

 • Adaptiviteit in onderwijsinteractie

  basisonderwijs, vo, mbo | Afgerond | 1 september 2015 t/m 31 maart 2017 | Universiteit Utrecht

  Adaptiviteit in onderwijs staat momenteel bovenaan de onderwijsagenda. Beleidsstukken staan bol van verwijzingen naar adaptiviteit in onderwijs (bv. gepersonaliseerd leren/differentiatie/passend onderwijs). Scholen implementeren adaptief onderwijs op grote schaal en de onderwijsinspectie...

  Lees meer