Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties.

314 resultaten
mbo wis filters
 • Aan de slag met het Groene Kompas

  vo, mbo | Afgerond | 1 juli 2016 t/m 28 februari 2017 | Nordwin College

  Wat is het Groene Kompas? Het Groene Kompas is een gespreksleidraad voor teams om een gemeenschappelijk beeld te krijgen over duurzaamheid in de opleiding. Dit instrument geeft overzicht in hoeverre duurzaamheid al is geïntegreerd én wat je kan doen om het sterker te borgen.Het Groene...

  Lees meer

 • Aan de slag met ontwerpregels voor werkplekleren van aanstaande leraren binnen het vo en mbo.

  vo, mbo | Afgerond | 20 januari 2020 t/m 8 september 2020 | Oberon BV

  Werkplekleren voor aanstaande leraren is een belangrijk onderdeel van het programma van de lerarenopleidingen. In een recente reviewstudie zijn elf ontwerpregels geformuleerd voor de vormgeving van het werkplekleren in het beroepsonderwijs. In dit onderzoek worden deze ontwerpregels...

  Lees meer

 • Aanpassing kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit

  basisonderwijs, vo, mbo | Afgerond | Onderwijsraad

  Alle leerlingen hebben recht op onderwijs in een veilige omgeving waarin ze geaccepteerd en gerespecteerd worden. Het bevorderen van acceptatie van seksuele diversiteit maakt deel uit van een veilig schoolklimaat. De raad wijst echter het voorstel tot wetswijziging af dat moet leiden tot...

  Lees meer

 • Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo

  vo, mbo | Afgerond | 1 november 2014 t/m 28 februari 2017 | Rijksuniversiteit Groningen

  Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan leerlingenHet schooladvies dat basisscholen geven aan leerlingen uit lagere sociale milieus is vaak wat lager dan voor kinderen met hoger opgeleide ouders. Dat blijkt uit een uitgebreide reviewstudie van de Rijksuniversiteit Groningen...

  Lees meer

 • Aansluiting opleiding en werk (12u) mbo-gedipl. 2018

  mbo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Deze tabellensets zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zijn gebaseerd op het schoolverlatersonderzoek 2018. Omdat het gaat om gedetailleerde informatie is gebruik gemaakt van de methode Kleine Domein Schatters (KDS). Zie voor meer...

  Lees meer

 • Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden 2018

  mbo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Deze tabellensets zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zijn gebaseerd op het schoolverlatersonderzoek 2018. Omdat het gaat om gedetailleerde informatie is gebruik gemaakt van de methode Kleine Domein Schatters (KDS).Naast deze informatie...

  Lees meer

 • Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2019

  mbo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  In deze tabellensets gaat het om de aansluiting van de opleiding waar men een diploma voor gehaald heeft en het werk dat men heeft. Daarbij gaat het om tevredenheid over die aansluiting, het werken op niveau en het werken in dezelfde of een vergelijkbare richting. Voor het werk wordt de 1...

  Lees meer

 • Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020

  mbo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  In deze tabellensets gaat het om de aansluiting van de opleiding waar men een diploma voor gehaald heeft en het werk dat men heeft. Daarbij gaat het om tevredenheid over die aansluiting, het werken op niveau en het werken in dezelfde of een vergelijkbare richting. Voor het werk wordt de 1...

  Lees meer

 • Aanvraag gebruik NCO-databestand: Beroepsmogelijkheden in de Omgeving en de Opleidings- en...

  basisonderwijs, vo, mbo, hbo, wo | Lopend | van 1 juli 2020 | Maastricht University
 • Adaptiviteit in onderwijsinteractie

  basisonderwijs, vo, mbo | Afgerond | 1 september 2015 t/m 31 maart 2017 | Universiteit Utrecht

  Adaptiviteit in onderwijs staat momenteel bovenaan de onderwijsagenda. Beleidsstukken staan bol van verwijzingen naar adaptiviteit in onderwijs (bv. gepersonaliseerd leren/differentiatie/passend onderwijs). Scholen implementeren adaptief onderwijs op grote schaal en de onderwijsinspectie...

  Lees meer

 • Advies over ondervangen gevolgen coronacrisis voor het onderwijs

  vve, basisonderwijs, vo, so/vso, mbo, hbo, wo, post-initieel | Afgerond | Onderwijsraad

  De minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad gevraagd om mee te denken over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs te ondervangen zijn. De raad adviseert de minister de aandacht nu vooral te richten op drie zaken.

  Lees meer

 • Advies Passend onderwijs opnieuw onder de aandacht

  basisonderwijs, vo, so/vso, mbo | Afgerond | Onderwijsraad

  In deze brief komt de raad kort terug op eerdere aanbevelingen uit het advies Passend onderwijs uit 2016 in het licht van recente ontwikkelingen en nieuw onderzoek. De raad beoogt hiermee aanknopingspunten te bieden voor een nadere uitwerking van beleidsvoornemens rondom passend onderwijs.

  Lees meer

 • Appreci8: samen werken aan perspectief voor jongeren

  mbo | Afgerond | 20 januari 2020 t/m 8 september 2020 | Universiteit Leiden

  1) Samenvatting:Doel van dit onderzoek is versterking van samenwerking van professionals uit beroepsopleidingen met (sociale) ondernemers en jongerenhulpverlening opdat meer jongeren perspectief vinden in school en werk. In dit consortium is een terugkerende vraag hoe jongeren leren die...

  Lees meer

 • Appreci8: samen werken aan perspectief voor jongeren

  mbo | Lopend | van 1 maart 2021 | Universiteit Leiden

  Het vraagstuk waarop het consortium een antwoord zoekt is hoe jongeren leren die deelnemen aan maatwerktrajecten bij ROCs en sociale ondernemingen om weer perspectief te vinden in school en werk. Met een digitaal logboek en interviews onderzoeken we de interesseontwikkeling van de jongeren...

  Lees meer

 • Arbeidsm. mbo-schoolverl., Albeda, 2015/’16-2016/’17

  mbo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters van ROC Albeda uit schooljaar 2015/’16 en 2016/’17. Van de mbo-schoolverlaters wordt de arbeidsmarktpositie weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar locatie, team, domein, beroepsopleiding, leerweg...

  Lees meer

 • Arbeidsmarkt mbo-schoolverlaters 2015/’16-2016/’17

  mbo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters van ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland uit schooljaar 2015/’16 en 2016/’17. Van de mbo-schoolverlaters wordt de arbeidsmarktpositie weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar locatie, team, domein...

  Lees meer

 • Arbeidsmarktanalyse sport

  mbo, hbo, wo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  De tabellen geven inzicht in de achtergrondkenmerken van personen werkzaam in een sportberoep dan wel de sportsector voor de periode 2008-2019. Achtergrondkenmerken zijn bijvoorbeeld de bedrijfstak waarin ze werkzaam zijn, onderwijsniveau, leeftijd, arbeidsduur en de relatie tot de...

  Lees meer

 • Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08

  mbo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Van de mbo-uitstromers wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 2008, 2009, 2013 en 2018 weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.Er zijn twee tabellensets over mbo...

  Lees meer

 • Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2017/’18

  mbo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  De tabellenset bestaat uit 5 tabellen. Elke tabel geeft de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het mbo uitgesplitst naar de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).In tabel 1 is een tijdreeks gegeven van uitstromers na het studiejaar 2007/'08 tot en...

  Lees meer

 • Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2018/’19

  mbo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  De tabellenset bestaat uit 5 tabellen. Elke tabel geeft de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het mbo uitgesplitst naar de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).In tabel 1 is een tijdreeks gegeven van uitstromers na het studiejaar 2007/'08 tot en...

  Lees meer

 • Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2012/’13-2015/’16

  mbo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Van de mbo-uitstromers wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 1 jaar na uitstroom weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar sector, domein, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.Van de uitstromers is eerst de arbeidmarktpopulatie bepaald: dit zijn...

  Lees meer

 • Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2015/’16

  mbo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Van de mbo-uitstromers wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding. Voor de werkende uitstromers is...

  Lees meer

 • Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17

  mbo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Van de mbo-uitstromers wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding. Voor de werkende uitstromers is...

  Lees meer

 • Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18

  mbo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Van de mbo-uitstromers wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.Er zijn drie tabellen over mbo-uitstromers uit schooljaar...

  Lees meer