Overzichtsstudies

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Overzichtsstudies.

Doel van het programma
Overzichtsstudies zijn kortlopende, verkennende studies naar onderwerpen die voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid van belang zijn (en waar nog geen actuele overzichtsartikelen van bestaan). De behoefte aan overzichtsstudies blijkt vooral binnen de onderwijspraktijk groot.

Omdat dergelijke studies weergeven wat er op een bepaald moment bekend is over een onderwerp, kunnen ze een belangrijke rol spelen bij kennisbenutting. Het NRO zet de subsidieronde Overzichtsstudies in om de opbrengst van onderzoek voor zowel de onderwijspraktijk als voor het onderwijsbeleid en de wetenschap te vergroten.

Er zijn drie typen overzichtsstudies:

  • Review op grond van wetenschappelijk onderzoek;
  • Thematisch overzichtsartikel;
  • Case Report.

Binnen deze drie typen overzichtsstudies worden verschillende thema’s onderscheiden. Daarnaast kunnen er ook reviews op grond van wetenschappelijk onderzoek naar een zelf te kiezen onderwerp worden uitgevoerd.

Budget
Het budget is afkomstig van de Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO), de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO) en de Programmaraad voor Fundamenteel onderzoek (PROO) van het NRO.

Budget tweede ronde (2017)
Totaal: € 550.000
Per onderzoeksproject: maximaal € 50.000

Budget eerste ronde (2015)
Totaal: € 900.000
Per onderzoeksproject: maximaal € 50.000

Call for proposals

Zie ook:

Toegekende projecten
In 2017 gingen 11 overzichtsstudies van start om de opbrengst van onderzoek te vergroten.
In juni 2015 ontvingen 17 projecten subsidie vanuit dit programma.

Hieronder vindt u een overzicht van alle toegekende en lopende overzichtsstudies.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen
Liesbet de Haas
opro@nro.nl
tel. 070 344 0957

Renée Middelburg
opro@nro.nl
tel. 070 344 05 10