Online consultatie nu geopend: doe mee en draag bij aan versterking praktijkgericht onderwijsonderzoek

Praktijkgericht onderwijsonderzoek heeft de afgelopen 10 jaar lerarenteams in staat gesteld het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Maar het kan altijd beter. Hoe? Dat willen we graag van jou horen. Doe mee aan de digitale consultatie.

Ben je lector/onderzoeker, leraar of lerarenopleider? Dan horen we graag jouw antwoord op de vraag:

“Wat is nodig om de impact van praktijkgericht onderzoek te versterken? Zowel op de professionalisering van lerarenteams en leraren in opleiding, als op het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis?”

Doe je mee?

Jouw mening als onderwijsexpert is belangrijk, dus doe mee en vul de consultatie in. Iedereen die zich betrokken voelt bij dit vraagstuk, is van harte uitgenodigd deel te nemen. Het invullen duurt niet lang: er worden enkele basisgegevens gevraagd, zoals je werkveld, en vervolgens is er één invulveld om je suggestie(s) achter te laten. Laat dus je stem horen!
Op basis van de opbrengsten organiseren we op donderdagmiddag 8 maart 2018 een werkconferentie waar we met elkaar de resultaten nader zullen bespreken en duiden. Ook daarvoor ben je van harte uitgenodigd. Wil je hierbij aanwezig zijn? Stuur dan een berichtje naar oppo@regieorgaan-sia.nl en reserveer de middag van 8 maart 2018 alvast in je agenda.

Belang van praktijkgericht onderzoek

Ouders, schoolbestuurders en de maatschappij hebben hoge verwachtingen van het onderwijs. De spil daarin zijn leraren, beter gezegd: lerarenteams. Praktijkgericht onderwijsonderzoek is een motor om de kwaliteit van het onderwijs in po, vo, mbo en de lerarenopleidingen te versterken. Het versterkt de kennisbasis onder het handelen van leraren waardoor ze in staat zijn het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen.
Belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele onderzoekstraject. Dit begint met het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten. Daarbij is constant sprake van tweerichtingsverkeer. Daarnaast draagt deze vorm van onderzoek bij aan de theorievorming over het onderwerp van onderzoek en daarmee aan het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis.
De consultatie van het NRO en Regieorgaan SIA is gericht op het praktijkgericht onderzoek dat vanuit het hbo plaatsvindt.

Organisatie

Het NRO en Regieorgaan SIA zijn door de Vereniging Hogescholen gevraagd om met een ondersteunend programma te komen voor het versterken van praktijkgericht onderwijsonderzoek in het hbo. Om tot een goed meerjarig programma te komen hebben beide organisaties een onafhankelijke stuurgroep ingericht die een verkenning uitvoert. Deze digitale consultatie is daar onderdeel van. Op basis daarvan brengt zij advies uit aan de besturen van beide organisaties.
Secretarissen van de stuurgroep zijn Peter Lorist (namens NRO) en Lex Sanou (namens Regieorgaan SIA). Meer info via oppo@regieorgaan-sia.nl.