Opnames webinars inhaal- en ondersteuningsprogramma’s i.v.m. COVID-19

Op vrijdag 14 en 21 augustus organiseerden de onderzoekers van LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam) verschillende webinars over de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s COVID-19. Tijdens de webinars werd per sector (vve/po, vo en mbo) een overzicht gepresenteerd van programma’s die al georganiseerd worden, en wat er vanuit de wetenschap bekend is over de effectiviteit van verschillende typen programma’s waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Hieronder vindt u de opnames van de webinars en de handouts:

Voor meer achtergrondinformatie over de effectiviteit van de verschillende typen programma’s, kunt u het literatuuroverzicht van de onderzoekers van LEARN! raadplegen.