Opnieuw persoonsgebonden beurzen beschikbaar gesteld aan Schoolleiders VO

In het kader van het Schoolleider Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF) zijn voor de tweede keer in totaal tien persoonsgebonden beurzen beschikbaar gesteld aan schoolleiders in het voortgezet onderwijs die een innovatieplan in de eigen school op gang willen brengen. Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak weerbarstig en blijven mooie en goede plannen soms op de plank liggen. Vaak genoemde oorzaken zijn een gebrek aan tijd, geld en focus. Deze beurzen, met een waarde van €10.000,- hebben een aanjaagfunctie om  schoolleiders in staat te stellen om deze plannen daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.

De gehonoreerde projecten zijn:

Mw. Starke (Orion College Drostenburg, Amsterdam)
Samenvatting volgt later.

Dhr. Boersma (rsg de Borgen, de Nijeborg, Leek)
Samenvatting volgt later.

Dhr. Maas (Dr. Mollercollege, Waalwijk)
Samenvatting volgt later.

Dhr. De Visser (RSG Stad & Esch, Meppel)
Samenvatting volgt later.

Dhr. Bakker (Oranje Nassau College vestiging Parkdreef, Zoetermeer)

De school wil in het schooljaar 2019-2020 onderzoeken hoe ze het vaardigheden- en LOB onderwijs dat ontwikkeld wordt in de havo succesvol kan implementeren over alle opleidingen in de school. Hoe ziet een succesvolle leerlijn vaardigheden en LOB eruit in de opleidingen mavo, atheneum en gymnasium en  welke aanpassingen zijn nodig in het havo. De school wil daarbij kijken naar effecten m.b.t. :

  1. de keuze van vaardigheden
  2. de inrichting van LOB met aandacht voor toekomstige (beroeps)keuzes van leerlingen
  3. het huidige curriculum

De  innovatie bestaat eruit dat de school werk wil maken van competenties die bijdragen aan betekenisvol onderwijs en  die de pedagogische opdracht van de school verder versterkt. De school heeft als motto: grensverleggend, ondernemend en hanteert de vertrekpunten: perspectiefgericht / maatschappijgericht  / opbrengstgericht / leerlinggericht onderwijs.

De school wil met de vaardighedenlijn en het LOB programma bereiken dat leerlingen hun eigen grenzen blijven verleggen juist  nadat ze de school hebben verlaten. Daarmee voorkomen we uitval in het vervolgonderwijs en het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld. Door de aandacht te richten op vaardigheden voor vandaag en morgen, willen we de leerlingen bewust maken van het belang van blijven leren en stimuleren dat zij zich voortdurend blijven ontwikkelen. We verwachten dat de gerichtheid op hun perspectief en hun toekomstige rol in de maatschappij erdoor zal worden versterkt en dat deze bijdraagt aan goed onderwijs.

Dhr. Schoneveld (Stad College, Almere)
Samenvatting volgt later.

Mw. Van Wesel (Stedelijk Dalton Lyceum, Dordrecht)
Samenvatting volgt later.

Dhr. Wigman (CSG Het Noordik, Vroomshoop)
Samenvatting volgt later.

Mw. Eschel (JSG Maimonides, Amsterdam)
Samenvatting volgt later.

Mw. Boessen (Parkcollege, Alpen aan den Rijn)
Samenvatting volgt later.