Opnieuw subsidie voor onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ICT

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kent de MBO Onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ opnieuw een subsidie toe. Met deze subsidie gaat de onderzoekswerkplaats verder met het implementeren van de eerder ontwikkelde didactische werkvormen en de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek . 

De MBO Onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ is een duurzame samenwerking tussen partners uit het mbo en het hoger onderwijs (hbo en universiteit). Via het NRO had het consortium subsidie ontvangen voor twee jaar. Het ministerie van OCW heeft besloten om het project voor nog twee jaar te subsidiëren. In de komende twee jaar richten de partners zich op het daadwerkelijk implementeren van onderwijs waarbij de leerbehoeften en belangen van studenten centraal staan. 

Met deze nieuwe financiële impuls zijn we in staat de ontwikkelde didactische werkvormen daadwerkelijk te gaan implementeren. Hiermee dragen we bij aan kwalitatief toekomstbestendig onderwijs” aldus John Schobben, practor Innovatiesucces in het mbo en beleidsadviseur bij De Leijgraaf. “De onderzoekswerkplaats laat zien hoe we vanuit verschillende onderwijssectoren kunnen samenwerken aan kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling rond gepersonaliseerd leren met ict.” vult Pierre Gorissen (associate lector leren met ict bij de HAN) aan. 

Meer informatie over de werkplaats is hier te vinden.

Wat weten we al over wat werkt uit de literatuur?

Eind 2019 is een literatuurstudie verschenen over het effect van digitale oefenprogramma’s op de taakmotivatie en leerprestaties van leerlingen bij taal, rekenen en wiskunde. Hierin zijn leerlingen uit het po, vo en mbo meegenomen. Lees meer over de uitkomsten op www.nro.nl.