Missie & Visie

Organisatie

Het NRO bestaat uit een stuurgroep, een programmaraad voor wetenschappelijk onderwijsonderzoek, een kennisbenuttingsraad, en enkele programmacommissies en klankbordgroepen. Zij worden ondersteund vanuit het NRO-bureau.

Dr. Gerard Baars is directeur van het NRO. Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en is verbonden aan het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW).

Stuurgroep

 • Stuurgroep

  Samenstelling stuurgroep

  • prof. dr. F.A. (Frank) van der Duijn Schouten: Voorzitter
  • dr. ir. M.H.C. (Rien) Komen
  • drs. J.J.M. (Jos) Kusters
  • dr. J. (Jeanne) van Loon
  • drs. S.M.D. (Sylvia) Veltmaat
  • prof. dr. M.L.L. (Monique) Volman
  • prof. dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst
  • dr. I. (Ilya) Zitter MSc MTD

Programmaraden

 • NRO Programmaraad voor wetenschappelijk onderwijsonderzoek

  Samenstelling NRO Programmaraad voor wetenschappelijk onderwijsonderzoek

  • Voorzitter: Dhr. prof. dr. Ton de Jong
  • Lid Onderwijspraktijk: Mw. drs. Hermien Hendrikx
  • Lid Onderwijspraktijk: vacature
  • Lid Onderwijspraktijk: Dhr. drs. Bert Kozijn
  • Lid Onderwijspraktijk: Dhr. drs. Marc Mittelmeijer
  • Lid Onderwijsbeleid: Mw. drs. Marleen van der Lubbe
  • Lid Onderwijsbeleid: Dhr. dr. Ib Waterreus
  • Lid Onderzoek – praktijkgericht: Mw. dr. Linda van den Bergh
  • Lid Onderzoek – praktijkgericht: Mw. dr. Siebrich de Vries
  • Lid Onderzoek – fundamenteel: Dhr. prof. dr. Wilfried Admiraal
  • Lid Onderzoek – fundamenteel: Mw. prof. dr. Evelyn Kroesbergen
  • Lid Onderzoek – fundamenteel: Dhr. prof. dr. Mark Levels
 • NRO Kennisbenuttingsraad

  Samenstelling NRO Kennisbenuttingsraad

  • Voorzitter: Mw. dr. mr. Ingrid de Bonth
  • Mw. Jantiena Bakker MSc
  • Dhr. dr. Pedro de Bruyckere
  • Dhr. Erik Meester MEd
  • Mw. Maaike Radix MSc
  • Mw. dr. Anje Ros
  • Dhr. Rien Rouw MA
  • Dhr. Jorick Scheerens MSc
  • Dhr. Dr. Wouter Schenke
  • Mw. drs. Gea Spaans

Programmacommissies

 • Programmacommissie NCO

  De NCO-programmacommissie heeft als leden:

  • prof. dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst (Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), hoogleraar sociologie, directeur AISSR), voorzitter
  • prof. dr. R.J. (Roel) Bosker (Rijksuniversiteit Groningen, hoogleraar onderwijskunde, directeur GION), plaatsvervangend voorzitter
  • prof. dr. H.D. (Dinand) Webbink (Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Economics), hoogleraar beleidsevaluatie
  • drs . A.J.J. (Fons) Dingelstad (ministerie van OCW, directeur Directie Kennis)
  • drs. E.M.G.H. (Eugène) Bernard (Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), voorzitter Raad van Bestuur)
  • dr. S. (Saskia) Schenning (Laurentius Stichting Delft, voorzitter College van Bestuur)
 • Programmacommissie Hoger Onderwijs

  Samenstelling NRO programmacommissie hoger onderwijs

  • Onderwijsonderzoeker hoogleraar: dhr. prof. dr. T.J. (Teun) Dekker (voorzitter)
  • Onderwijsonderzoeker hoogleraar: dhr. prof. dr. J.D.H.M. (Jan) Vermunt
  • Onderwijsonderzoeker lector: mw. Dr. K. (Kristin) Vanlommel
  • Onderwijsonderzoeker lector: mw. dr. I. (Irene) Visscher
  • Expertgroep Toegankelijkheid hoger onderwijs: mw. dr. L. (Louise) Elffers
  • Comenius Fellow: mw. prof. dr. C.C.M. (Caroline) Hummels
  • Comenius Fellow: mw. prof. dr. M.B.M. (Marjolein) Zweekhorst
  • Afgevaardigd door VSNU: dhr. prof. dr. H.R.B.M. (Henk) Kummeling
  • Afgevaardigd door Vereniging Hogescholen: dhr. drs. L.J.M. (Rob) Verhofstad
  • Ministerie OCW, directie HO&S: dhr. drs. C.P.A. (Christiaan) van den Berg
  • Interstedelijk Studenten Overleg: dhr. B. (Bjorn) Blom
 • Programmacommissie Lerarenagenda

  Samenstelling programmacommissie Lerarenagenda

  • Drs. Robert Viëtor (voorzitter)
   Faculteitsdirecteur Lerarenopleidingen (Hogeschool Leiden)
  • Prof. dr. Perry den Brok
   Leerstoelhouder van de groep ‘Education and Learning Sciences’ (Wageningen University & Research)
  • Robert-Jan Gruijthuijzen MA
   Docent filosofie en onderzoekscoördinator (Udens College)
  • Hannah Bijlsma MSc
   Voorzitter Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB)
   Basisschooldocent, onderwijsonderzoeker (Universiteit Twente)
 • Programmacommissie Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)

  Samenstelling programmacommissie Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)

  • Prof. dr. J.J. (Joop) Schippers (VZ), Hoogleraar, UU
  • Drs. M.M.A. (Monique) van der Ligt, Beleidsmedewerker, Ministerie BZK
  • R. (Rutger) van der Ven MSc, Senior Beleidsmedewerker, Ministerie OCW
  • Dr. A.M. (Sandra) de Pleijt, Beleidsmedewerker, Minsterie SZW
  • H. (Hugo) Wink MSc, Senior beleidsadviseur, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
  • Drs. M. (Michel) van Smoorenburg, Arbeidsmarktonderzoeker, UWV
  • B. (Bart) van Krimpen MSc, Market Intelligence Analyst, Randstad groep
  • Drs. C. (Carel) van Nahuijs, Senior adviseur, LDC Business
  • Dr. F. (Francis) van der Mooren, Onderzoeker bij CBS
  • H.H. (Hans) van Daale, Eigenaar, Leido
  • A.P.G. (André) de Moor, Senior beleidsmedewerker, Ministerie OCW
  • E.A.J. (Edwin) Meeuwsen, Beleidsmedewerker, Ministerie van OCW
  • L. (Lindy) Gielens MSc, Senior beleidsmedewerker, Ministerie OCW
  • R.H.A. (Roy) Tjoa, Beleidsmedewerker, Ministerie van OCW
  • Drs. R.G.H. (Rob) Hoffius, Senior beleidsmedewerker (directie kennis), Ministerie van OCW
  • B.J. (Bas) Scheer MSc, Wetenschappelijk medewerker, CPB
  • Drs. I. (Irene) Wolff-Kinneging, Senior beleidsadviseur, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
  • Ing. C.E. (Christiaan) Loef MSc, Beleidscoördinator, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Programmacommissie Onderwijsachterstandenbeleid en Gelijke Kansen

  Deze programmacommissie is sinds 1 september 2019 actief.

  • Alfons ten Brummelhuis (Serendip Onderzoek en Advies) - voorzitter
  • Mireille Aarts (KION)
  • Katharina Beimers (Gemeente Groningen)
  • Maarten Catney (BSA Zaanstad)
  • Marc van der Meer (Universiteit van Tilburg)
  • Rutger Meijer (Inspectie)
  • Mathilde Reitsma (OCW)
  • Jaap Scheerens (Universiteit Twente)
 • Programmacommissie Onderwijsondersteuning en Jeugd

  Voorzitter

  • Prof. dr. S. (Sabine) Severiens
   Erasmus Universiteit Rotterdam

  Leden

  Wetenschap

  • Prof. dr. S. (Susan) Branje
   Universiteit Utrecht, faculteit Sociale wetenschappen
  • Dr. R. (Rob) Gilsing
   De Haagse Hogeschool, lector aan het lectoraat Jeugdhulp in transformatie.
  • Prof. Dr. S. (Sietske) Waslander
   TIAS School for business and society.
  • Dr. T. (Tom) van Yperen
   Nederlands Jeugdinstituut.
    

  Beleid

  • Daniëlle Ooteman
   (directie Kennis OCW)

  Praktijk

  • Drs. M. (Marieke) Dekkers
   Samenwerkingsverband Koers VO en Sectorraad Samenwerkingsverbanden vo
  • Drs. P.J. (Patrick) Kiel
   Gemeente Leusden
  • Drs. J.D.H.M. (Jo) Willenborg
 • Programmacommissie Aansluiting (beroeps)Onderwijs en Arbeidsmarkt

  • Prof. dr. Joop Schippers - Hoogleraar Universiteit Utrecht, Economie en arbeidsmarkt. (voorzitter)
  • Drs. Franck Blokhuis - Practor mbo Amersfoort, onderwijskunde, werkend leren en lerend werken, cinop, praktijkervaring mbo. (Zetel praktijk).
  • Dr. Ellen Klatter - Lector Hogeschool van Rotterdam, doorstroom van jongeren tijdens hun loopbaan in het beroepsonderwijs, i.h.b. de scharnierpunten van het vmbo-mbo en mbo-hbo. (Zetel wetenschap).
  • Kim Kuiper Med - Practor mbo Zone College, betekenisvolle leerprocessen, sector groen. (Zetel praktijk).
  • Prof. dr. Marinka Kuijpers - Hoogleraar Open Universiteit, Loopbaanontwikkeling, loopbaancompetenties bij zowel leerlingen in het vmbo als studenten in het mbo, zowel organisaties als individuen. (Zetel wetenschap).
  • Prof. dr. Loek Nieuwenhuis- Lector Han Hogeschool en hoogleraar Open Universiteit, werkplekleren, vakmanschap, inrichting van stelsels voor beroepsonderwijs, beoordelingscommissie hoger onderwijs. (Zetel wetenschap).
  • Drs. Andre de Moor - Adviseur MinOCW, Landelijk mbo beleid, scenario-ontwikkeling, kennis in dynamiek met politiek, praktijk en beleid. (Zetel beleid).
  • Dr. Cees-Jan Pen - Lector Fontys Hogeschool -Brainport, (stedelijke en regionale) economie, SER Noord-Brabant, sector vastgoed. (Zetel wetenschap).
  • Drs. Laurent de Vries - Bestuursvoorzitter Summa College, voormalig bestuurder GGD Nederland, speciale interesse aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, zorgsector. (Zetel beleid).

Klankbordgroepen

 • Klankbordgroep van leraren

  Met ingang van 2017 heeft het NRO ook een klankbordgroep van leraren. Deze is ingesteld vanuit de behoefte van de stuurgroep, de programmaraden en het bureau om op diverse momenten bij de voorbereiding en de uitvoering van het NRO-beleid, leraren te kunnen raadplegen. De klankbordgroep draagt zo bij aan de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk.

  Samenstelling klankbordgroep van leraren

  • Rianne Bakker, docent praktijkonderwijs, De Meerwaarde, Barneveld (VO)
  • Iris Bogaers, docent Nederlands, Rudolf Steiner College, Haarlem (VO)
  • Henk van den Boomgaard, docent economie/m&o, Griftland College, Soest (VO)
  • Annemarie van Es, leerkracht, OBS de Startbaan, Den Haag (PO)
  • Marjolein Held, docent verpleegkunde, Koning Willem 1 College, Den Bosch (MBO)
  • Anja Hendriks MEd, Expertdocent Teacher Leader, Master Leren en Innoveren Fontys Hogeschool Kind en Educatie (HO)
  • Dorien König, leerkracht, OBS De Klimroos, Utrecht (PO)
  • Daan Kreuk MSc, docent rekenen en wiskunde, Thomas More Hogeschool, Rotterdam (HO)
  • Mark Lentink, docent omgangskunde, RijnIJssel, Arnhem (MBO)
  • Francien Miedema, docent opleiding pedagogisch werk, Horizon College, Hoorn (MBO)
  • Reinier Mudde, docent geschiedenis en maatschappijleer, Erfgooiers College, Huizen (VO)
  • Andrew Niemeijer, docent Engels, OSG West-Friesland (VO)
  • Brechje Schölvinck, leerkracht, OBS Oog in Al, Utrecht (PO)
  • Marijke Smedema, vakleerkracht muziek, Almere Speciaal, Olivijn, Almere (SO)
  • Klaas Veldman, leerkracht, GBS Dr. A. Risaeus, Hardenberg (PO) – voorzitter
  • Iris Visser, leerkracht, RKBS De Scheperstee, Warnsveld (PO)
  • Marlies de Vos, docent, Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes, Utrecht (HO)
  • Jørgen van Waes, docent Toerisme & Hospitality, ROC van Amsterdam (MBO)
  • Monica van Winkel, docent Human Resource Management & Development, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, FEM (HO)
  • Caroline Wisse, docent Nederlands, Hervormd Lyceum West, Amsterdam (VO)
 • Klankbordgroep voor lectoren

  Meer info volgt.