Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid in vve en primair onderwijs – een overzicht

De betrokkenheid van ouders kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leerresultaten van hun kinderen. Dit is overduidelijk aangetoond, in diverse onderzoeken. We weten ook het een en ander over wat ouders kunnen doen om die ontwikkeling te stimuleren. Minder duidelijk is hoe we ouders kunnen helpen hun betrokkenheid te vergroten. Maar we kennen inmiddels wel een aantal voorbeelden van succesvolle interventies.

NRO-studies naar ouderbetrokkenheid

Het NRO heeft in de periode 2014-2019 een programma Ouderbetrokkenheid gefinancierd. Een van de vragen binnen dit programma was: hoe kan de betrokkenheid van ouders bij school bevorderd worden, zodat hierdoor de ontwikkeling van hun kinderen gestimuleerd wordt. Binnen dit onderzoeksprogramma zijn twee studies verricht naar ‘differentiatie in ouderbetrokkenheid’:

 

Download het volledige overzicht, inclusief bronnen