Voor ouders: denk mee met de Kennisagenda Jeugd

Hoe kunnen kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien? Hoe zou het onderwijs van de toekomst eruit moeten zien? Wat hebben kinderen en jongeren nodig om positief te kunnen bijdragen aan de samenleving in de 21e eeuw?*

Zijn bovenstaande vragen voor u als ouder herkenbaar? Of heeft u misschien nog wel andere vragen? Dan is dit de kans om uw vragen onder de aandacht te brengen bij de wetenschap!

Wat gaan we doen

Wij willen graag antwoorden vinden op de vragen die leven in de samenleving op het gebied van jeugd. Dit doen we door het opstellen van een kennisagenda waarin die vragen worden uitgewerkt tot concrete onderzoeksvoorstellen.

Wat kunt u doen

Om een beeld te krijgen van de vragen die leven in de samenleving hebben wij uw hulp als ouder nodig. Dit kan door het invullen van een korte vragenlijst. Het invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag en alle gegevens zullen vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt.

Wie zijn we

De kennisagenda is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met ZonMW (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Bent u professional/wetenschapper en wilt u ook input geven? Ga dan naar de vragenlijst voor professionals.

* De vragen zijn voorbeelden van vragen die door de samenleving aan de wetenschap zijn gesteld in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).