Overzicht lopend en te agenderen corona-gerelateerd onderwijsonderzoek, helpt u mee?

De coronacrisis heeft veel impact op het onderwijs. Op dit moment is het nog te vroeg om alle gevolgen te overzien en te onderzoeken, maar er komen natuurlijk al veel vragen op in het veld. Op verschillende plaatsen worden/zijn daarom al onderzoeken gestart naar de korte- en lange termijn invloed van de coronacrisis op het onderwijs en het afstandsonderwijs. Vragen naar wat er nu precies gebeurt, hoe de scholen/onderwijsinstellingen, docenten, ouders het onderwijs aanpakken, maar ook naar mogelijke effecten van de aanpakken nu op de toekomstige loopbaan van de leerlingen en studenten. Het is van groot belang dat de kennis die uit het onderzoek voortkomt op een goede manier beschikbaar gemaakt wordt voor de onderwijspraktijk en het beleid, maar ook dat we onnodige overlap in het onderzoek en daarmee het overvragen van de scholen voorkomen. Als Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek proberen we daarom, in afstemming met het ministerie van OCW en de sectorraden het volgende te doen:

A. in kaart te brengen waar en door wie al (kleinschalig) onderzoek uitgevoerd wordt naar corona-gerelateerde onderwijsvraagstukken / afstandsonderwijs;
B. op te halen wat mogelijke corona-gerelateerde vragen zijn die in het onderwijs- en onderzoekveld leven;
C. in kaart te brengen welke vragen al beantwoord kunnen worden met het reeds bestaande/lopende onderzoek en welk aanvullend onderzoek nog uitgezet moet worden om tot antwoorden te komen.

Om bovenstaande in kaart te brengen stellen we het zeer op prijs wanneer u een aantal vragen wilt beantwoorden door het onderstaande formulier in te vullen. De resultaten van deze uitvraag worden gepubliceerd op www.nro.nl/corona.
We zijn breed geïnteresseerd in al het onderwijsonderzoek in relatie tot de coronacrisis en onderzoek dat specifiek naar het afstandsonderwijs wordt gedaan. Het mag daarbij gaan om zowel onderzoek met gevalideerde instrumenten alsook eventuele ad-hoc onderzoeken en enquêtes die (bijvoorbeeld) onder leraren of studenten verspreid zijn / worden.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen via probo@nro.nl.