Overzichtsstudies 2020: ronde gaat met nieuwe procedure open

Vanaf medio februari tot en met 15 oktober 2020 is het mogelijk om aanvragen voor de zogenoemde overzichtsstudies in te dienen: kortlopende studies naar onderwerpen waarvan nog geen actuele overzichtsartikelen bestaan. Uiterlijk 12 mei 14.00 uur moet daarvoor uw vooraanmelding binnen zijn bij het NRO. Voor deze ronde dient u anoniem in en wordt er geloot.

Wat is er speciaal aan de procedure?

  1. Werken met vooraanmeldingen. Na beoordeling van een jury worden de vooraanmeldingen uit de hoogste kwalificatie geloot. De aanvrager die op rang 1 staat na loting, wordt uitgenodigd om een uitgewerkt voorstel in te dienen.
  2. De kwaliteit van de aanvrager(s) is binnen deze subsidieronde geen beoordelingscriterium. Wij vragen u dan ook om het voorstel anoniem in te dienen, dus zonder verwijzingen naar uzelf of de instelling.

Meer informatie over de procedure leest u in de call for proposals op de NWO-financieringspagina.

Beschikbare budget en thema’s

Het beschikbare subsidiebudget voor de subsidieronde Overzichtsstudies 2020 bedraagt in totaal € 300.000. Er zijn  vier thema’s vastgesteld.

  1. zelfregulatie in relatie tot cognitieve prestaties of motivatie;
  2. 21ste-eeuwse vaardigheden: kritisch en/of creatief denken;
  3. De invloed van professionalisering van leraren op de kwaliteit van onderwijs;
  4. Positieve randvoorwaarden voor het invoeren van duurzame innovaties?;
  5. Vrij thema.

Voor de eerste vier is er maximaal € 50.000 euro beschikbaar. Per thema kan er maximaal één aanvraag worden gehonoreerd. Voor het vrije thema kunnen er twee projecten gehonoreerd worden van maximaal € 50.000

Vormen overzichtsstudies

U kunt kiezen uit drie vormen van overzichtsstudies:

  1. Review op grond van wetenschappelijk onderzoek;
  2. Thematisch overzichtsartikel
  3. Case Report.

Voor de eerste twee thema’s is het verplicht om review op grond van wetenschappelijk onderzoek als methode te gebruiken.

Praktische informatie

Deze subsidieronde opent naar verwachting medio februari 2020. De deadline voor vooraanmeldingen is 11 juni, 14.00 uur CET. De deadline voor aanvragen is 17 november 2020, 14.00 CET. Begin november 2020 wordt bekend welke overzichtsstudies van start gaan. Meer informatie over deze ronde is te verkrijgen op de programmapagina of bij Rachel Poldermans (opro@nro.nl).