Pakkende samenvattingen vinden

Op zoek naar wetenschappelijke informatie, vertaald naar een praktische samenvatting? Hieronder een overzicht van Nederlands- en Engelstalige websites.

Nederlandstalige websites

 • Krijg kosteloos een wetenschappelijk gefundeerd antwoord op jouw onderwijsvraag via de Kennisrotonde.
 • De Kennisportal Onderwijs geeft toegang tot 20 verzamelingen van Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Met één zoekactie krijg je zoekresultaten uit alle aangesloten databases en websites gepresenteerd die betrekking hebben op inzichten uit onderzoek naar onderwijs.
 • De video’s en artikelen op Leraar24 zijn gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Het platform geeft achtergronden, inspiratie, oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar zijn in het onderwijs.
 • Vakblad Didactief bericht over actuele ontwikkelingen in onderwijs en onderwijsonderzoek.
 • De Canon beroepsonderwijs omvat een verzameling artikelen over diverse onderwijsinhoudelijke zaken in het mbo en de volwasseneneducatie en geeft resultaten uit onderzoek op toegankelijke manier weer.
 • In de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut staan 239 goed onderbouwde en effectieve jeugdinterventies die in de Nederlandse praktijk worden uitgevoerd. Er kan gefilterd worden op onderwerpen als burgerschap, onderwijsachterstanden, voor- en vroegschoolse educatie en schooluitval. Daarnaast maakt het NJi via de databank Wat Werkt inzichtelijk wat er uit Nederlands en internationaal onderzoek bekend is over effectieve aanpakken bij uiteenlopende problemen, werkwijzen en doelgroepen.
 • Via Script! kunnen leraren en onderzoekers resultaten delen van praktijk(gericht)onderzoek. Deze worden aangevuld met video’s, interviews, themabundels en dialogen over onderwijsontwikkelingen tegen de achtergrond van wetenschappelijke inzichten.

Engelstalige websites

 • De Harvard Graduate School of Education onderhoudt de website Usable Knowledge waarbij resultaten uit onderwijsonderzoek op verhalende wijze worden toegelicht, voorzien van bronnen naar meer informatie.
 • Teacher, een website van de Australian Council for Educational Research, biedt infographics en columns waarmee inzichten uit onderwijsonderzoek gedeeld worden.
 • Op The Learning Scientists bloggen Amerikaanse onderzoekers over wetenschappelijk onderzoek naar leren, om het gebruik van effectieve doceer- en leerstrategieën te vergroten. Er zijn ook in het Nederlands vertaalde posters beschikbaar.
 • Edutopia is een website van de George Lucas Educational Foundation, gericht op scholen, waarbij inzichten uit onderwijsonderzoek gedeeld worden op de onderdelen project-based learning, comprehensive assessment, integrated studies, social and emotional learning, teacher development en technology integration.
 • Project Zero voorziet in tools en materialen die leraren kunnen gebruiken, voortkomend uit onderzoek van de Harvard Graduate School of Education.
 • Best Evidence Encyclopedia en Best Evidence Encyclopaedia UK bevatten samenvattingen van educatieve interventies die op grond van wetenschappelijk onderzoek het stempel ‘bewezen effectief’ hebben gekregen.
 • Bite Science is een database van het Center for Research on Children, Adolescents, and the Media (CCAM – UvA) met samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek naar jongeren. Educatie is een van de rubrieken in de database.
 • Educational Evidence Portal geeft via één ingang toegang tot diverse betrouwbare websites en databases met resultaten van onderwijsonderzoek.
 • Teaching and Learning Toolkit biedt toegankelijke samenvattingen van onderwijsonderzoek over leerlingen met speciale behoeften. Bij elk onderzoek wordt kort vermeld hoe effectief de beschreven interventie is, hoe sterk het wetenschappelijk bewijs voor de werking van de interventie is en wat de kosten van de interventie zijn.
 • What Works Clearinghouse geeft een overzicht van educatieve programma’s, producten en beleidsmaatregelen die op grond van wetenschappelijk onderzoek het stempel ‘bewezen effectief’ hebben gekregen.
 • Science in the Classroom geeft toegang tot o.a. artikelen gepubliceerd in Science, en voorziet deze van aanvullend lesmateriaal.
 • Het Amerikaanse WestEd streeft naar onderwijsverbetering en biedt op haar website samenvattingen van onderzoeksresultaten aan.
 • In de publicatie Science for learning (PDF) van de organisatie Deans for Impact staan inzichten uit onderzoek naar hoe leerlingen leren samengevat, en zijn deze aangevuld met praktisch geformuleerde implicaties voor de lespraktijk.