Evaluatieprogramma Passend Onderwijs: artikelenbundel aangeboden aan Tweede Kamer

In augustus 2014 werd de Wet passend onderwijs van kracht. Een veelomvattend beleid dat direct of indirect iedereen raakt die te maken heeft met het primair, voortgezet, speciaal of middelbaar beroepsonderwijs. Om te onderzoeken welke impact het beleid heeft op wie en waarom, werd het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs opgezet.

Een aantal thema’s vormen samen de kern van passend onderwijs. Deze thema’s komen in verschillende onderzoeken steeds weer aan de orde. Aan de hand van een thema kunnen de bevindingen uit al het beschikbare onderzoek bij elkaar gebracht worden. In een eerste artikelenbundel die op 23 april is aangeboden aan de Tweede Kamer gebeurt dat voor drie thema’s: de werking van zorgplicht, met speciale aandacht voor thuiszitters; werken met het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en de bijlage bij de onderwijsovereenkomst; en de positie van ouders. Artikelen over andere thema’s verschijnen later dit jaar. De artikelen zijn gebaseerd op onderzoek uit de periode van 2015 tot februari 2019.

De werking van zorgplicht

Guuske Ledoux laat in het artikel over de zorgplicht zien dat de introductie van de zorgplicht niet kan voorkomen dat ouders langs scholen blijven ‘shoppen’ op zoek naar een geschikte school voor hun kind met een ondersteuningsbehoefte. Voor ouders is belangrijk dat ze het gevoel hebben dat hun kind welkom is op school. Dat gevoel kan niet met regels en afspraken worden afgedwongen. Voor het terugdringen van het aantal thuiszitters geldt iets vergelijkbaars. Bij thuiszitters is vaak sprake van complexe problematiek waarbij regels en afspraken afdwingen lang niet altijd werken.

Werken met ontwikkelingsperspectieven

Passend onderwijs introduceerde in het primair en voortgezet onderwijs het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en in het middelbaar beroepsonderwijs de bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Corien van der Linden, Heleen van der Stege en José van der Hoeven beschrijven hoe de implementatie van deze documenten gepaard gaat met nieuwe manieren van werken en nieuwe partijen om mee samen te werken. Dat vraagt niet alleen tijd om nieuwe dingen te leren, maar ook om gewoontes af te leren.

De positie van ouders in passend onderwijs

Ouders hebben heel verschillende ervaringen met onderwijs. Dat geldt ook voor ervaringen met passend onderwijs. Pauline van Eck en Rianne Exalto laten zien dat ouders gemiddeld tevreden zijn over passend onderwijs, maar dat de verschillen groot zijn. In algemene zin hebben scholen meer flexibiliteit gekregen om ondersteuning te bieden. Vooral bij lichte ondersteuningsbehoeften zijn ouders daar blij mee, ook omdat het minder bureaucratie met zich meebrengt. De keerzijde is dat het voor ouders onduidelijker is geworden wat ze van scholen mogen vragen en verwachten.

» Download de bundel Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs | Deel 1.