PIAAC 2018-2023 van start: internationaal onderzoek naar vaardigheden van volwassenen

Taal- en rekenvaardigheden en probleemoplossend vermogen zijn onmisbaar voor het begrijpen, analyseren en gebruiken van informatie. Om online aankopen te doen, om te communiceren met school, werk of overheid, om financiële producten te vergelijken of om onderscheid te maken tussen feiten en meningen. In 2018 start PIAAC: een internationaal OECD-onderzoek dat deze vaardigheden bij volwassenen in kaart brengt.

Aan PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) nemen 34 landen deel. Nederland doet voor de vierde keer mee, na eerdere internationale onderzoeken in 1994, 2008 en 2013. Het onderzoek maakt gebruik van cognitieve testen en een uitgebreide achtergrondvragenlijst om inzicht te krijgen in onder andere:

  • het niveau van taal- reken- en probleemoplossingsvaardigheden van 16-74 jarigen
  • de samenstelling en omvang van kwetsbare groepen zoals laaggeletterden
  • de samenhang tussen vaardigheden en economische (werk & inkomen) en niet-economische aspecten (gezondheid & sociaal vertrouwen).
  • de relatie tussen cognitieve en non-cognitieve persoonlijkheidskenmerken

Het NRO zet PIAAC in Nederland in opdracht van het ministerie van OCW uit. PIAAC wordt gecoördineerd door het Kohnstamm Instituut. De resultaten worden eind 2023 gepubliceerd.

» Bekijk de programmapagina voor meer informatie over PIAAC.