Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo/mbo Utrecht

Op 27 maart vierde het Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO/MBO Utrecht zijn tienjarig bestaan en ik mocht daarbij zijn. Dit platform heeft als thema de kwalitatieve en kwantitatieve problemen die zich voordoen of kunnen voordoen op het terrein van het onderwijs als arbeidsmarkt: zijn en blijven er genoeg gekwalificeerde docenten beschikbaar?

In het platform zijn besturen uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs uit Utrecht en omgeving verenigd, alsmede de lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. (zie voor een overzicht van deze regionale platforms de website van Voion) Aantrekkelijker scholen Het platform heeft in de afgelopen jaren een aantal programma’s uitgevoerd. Het laatste programma heet ‘Aantrekkelijker scholen’. Voorbeelden van projecten die daarbinnen worden uitgevoerd zijn:

  • Ontfuiken: hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs als arbeidsmarkt geen fuik wordt of als zodanig wordt ervaren?
  • Inductie: hoe richten we de begeleiding van beginnende leraren zo in, dat er minder docenten in de eerste jaren van hun werkzame bestaan het onderwijs de rug toekeren en
  • Anders leren – anders doceren: hoe kunnen we op een nieuwe manier laten leren, zodat je ook anders les kunt gaan geven?

Professionaliseren van feedback Tijdens de viering van het tienjarig bestaan werd, behalve deze 3 projecten, een paar keer nóg een project genoemd dat bij een zestal Utrechtse scholen wordt uitgevoerd: “Professionaliseren op het terrein van feedback”. In dit project leren docenten op verschillende manieren hun wijze van feedback geven te veranderen.

Dit gebeurt in samenwerking met de Universiteit Utrecht die hier tegelijkertijd ook onderzoek met de scholen naar uitvoert: welke manieren van professionaliseren op dit gebied werken het beste en zien we ook daadwerkelijk effectievere vormen van feedback? De besturen en scholen die niet deelnemen aan dit project kunnen uiteindelijk via het platform ook informatie ontvangen over de resultaten van dit project. Ook kunnen zij participeren in scholing.

Verbinden
Zo’n platform lijkt hiermee een aantrekkelijke mogelijkheid om onderwijsontwikkeling, onderzoek en het delen van resultaten van dit onderzoek met elkaar te verbinden. Een beperkt aantal scholen binnen het platform is met de nabijgelegen hogeschool en/of universiteit gericht bezig met onderzoek en ontwikkeling; de resultaten kunnen vervolgens breder binnen het platform worden gedeeld vanuit de ervaren resultaten.

Gewoonlijk is het niet gemakkelijk om verbeteringen die in de ene school zijn toegepast en beproefd naar andere scholen over te brengen. Het lijkt erop dat in dit samenwerkingsverband het wel gaat lukken. Te zijner tijd kom ik graag nog eens terug om te zien of deze verspreiding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Jelle Kaldewaij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *