Praktijkgerichte calls in najaar 2014

In het najaar van 2014 zal het NRO meerdere rondes voor praktijkgericht onderwijsonderzoek openstellen. Er zijn verschillen in looptijd van het onderzoek, in onderwijssectoren en in onderwerpen.

De volgende rondes worden verwacht in het najaar van 2014:

Driejarige projecten
In deze ronde kan per project maximaal 750.000 euro worden aangevraagd. Het onderzoek kan zich richten op VVE, PO, en VO, inclusief speciaal onderwijs. De thema’s waarbinnen consortia voorstellen kunnen indienen, zijn:

 • Motivatie en zelfgestuurd leren;
 • Toetsen en beoordelen;
 • Leren voor de toekomst:
  – Verbinden van binnen- en buitenschools leren
  – Scholen voor de toekomst (andere wijzen van organiseren van onderwijs)
 • Kennisbenutting in de onderwijspraktijk.

Er wordt gewerkt aan uitgebreidere beschrijvingen van deze thema’s met richtlijnen voor aanvragers. Deze worden opgenomen in de call for proposals die in september 2014 wordt gepubliceerd.

Voor de thema’s ‘leren en instructie’ en ‘de kwaliteit van toetsen en beoordelen worden op dit moment praktijkgerichte review studies uitgevoerd. De uitvoerders van deze reviews adviseren de PPO over de verdere inhoud van het programma voor deze thema’s. De thema’s ‘leren voor de toekomst’ en ‘kennisbenutting in de onderwijspraktijk’ worden op dit moment nader uitgewerkt door Sanne Akkerman, Monique Volman, Gerwin Boevink en Klaas van Veen.

Kortlopende projecten
Deze ronde maakt projecten mogelijk met een looptijd van 16 maanden en met een budget tussen de 50.000 en 100.000 euro. Het onderzoek kan zich richten op VVE, PO, en VO, inclusief speciaal onderwijs. De thema’s waarbinnen voorstellen voor de kortlopende projecten ingediend kunnen worden, overlappen deels met die van de driejarige projecten. Daarnaast zijn twee thema’s uit de eerste ronde opnieuw in het programma opgenomen vanwege de grote belangstelling.

Het kortlopend praktijkgericht onderzoek in deze ronde kan zich richten op de volgende thema’s:

 • Motivatie en zelfgestuurd leren;
 • Toetsen en beoordelen;
 • Differentiatie in de klas;
 • De opbrengsten van leren met ict.

Ook voor de thema’s voor kortlopend onderzoek geldt dat deze nog nader beschreven worden. De call for proposals wordt in september 2014 gepubliceerd.

Voor de thema’s ‘leren en instructie’ en ‘de kwaliteit van toetsen en beoordelen’ wordt, net als bij de driejarige projecten, gebruik gemaakt van het advies dat de uitvoerders van de praktijkgerichte review studies uitbrengen aan de PPO. De beschrijvingen van de thema’s ‘differentiatie in de klas’ en ‘de opbrengsten van leren met ict’ zullen grotendeels overeenkomen met die in de vorige ronde voor kortlopend onderwijsonderzoek.

Praktijkgericht onderzoek voor beroepsonderwijs
In deze ronde gaat het om driejarige projecten die worden uitgevoerd in het middelbaar beroepsonderwijs, door een consortium van onderzoekers  en praktijkprofessionals. De projecten zullen naar verwachting in de zomer van 2015 kunnen starten en in 2018 afgerond worden.

Aanvragen kan binnen de volgende thema’s:

 • De overgang van studenten van het mbo naar hbo: Hoe kunnen mbo-instellingen studenten beter voorbereiden op een hbo-vervolgopleiding?
 • Personele organisatie en onderwijskwaliteit: Hoe kunnen teams van docenten optimaal ingericht en ondersteund worden om effectief onderwijs te verzorgen?
 • De onderzoeksmatige houding van docenten: Hoe kunnen docenten worden gestimuleerd en ondersteund om kritisch en systematisch naar hun eigen functioneren en externe ontwikkelingen te kijken?

In de call for proposals die in het najaar wordt gepubliceerd, worden deze thema’s nader uitgewerkt, evenals de richtlijnen voor het aanvragen van deze financiering.

Via de NRO-nieuwsbrief en deze website blijft u op de hoogte van de calls.