Praktijkgerichte onderzoeksprojecten leveren resultaten op

In 2013 financierde het NRO 16 praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Inmiddels zijn de meeste onderzoeken afgerond en hebben resultaten opgeleverd. Meer dan 30 basisscholen, ruim 20 middelbare scholen, zes mbo-scholen, negen universiteiten en één hogeschool waren de afgelopen periode bij deze projecten betrokken. 

De onderzoeken hadden betrekking op drie thema’s: differentiatie in de klas; opbrengsten van leren met ict; en vakdidactiek in relatie tot taal, en tot rekenen/wiskunde. Binnen elk onderzoeksproject werkten onderwijsonderzoekers en professionals van één of meerdere onderwijsinstellingen samen. Met behulp van wetenschappelijke inzichten onderzochten ze praktisch toepasbare oplossingen voor vragen uit de onderwijspraktijk. Elk consortium ontving tussen de 50.000 en 100.000 euro om het onderzoek uit te voeren.
Het NRO heeft tot nu toe twee subsidierondes voor kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek georganiseerd; de uitslag van de derde subsidieronde wordt medio april 2016 bekend gemaakt. In 2016 houdt het NRO geen subsidieronde voor kortlopend praktijkgericht onderzoek.

Resultaten uit het onderzoek

Per thema volgen hieronder de gefinancierde projecten met hun opbrengsten, op alfabetische volgorde van hoofdaanvrager.
direct naar de projecten van het thema Differentiatie in de klas »
direct naar de projecten van het thema Opbrengsten van leren met ict »
direct naar de projecten van het thema Vakdidactiek in relatie tot taal en tot rekenen/wiskunde »

Van elk project wordt (indien beschikbaar) met links verwezen naar:

  • de samenvatting van de onderzoeksresultaten in de projectendatabase;
  • publicaties van onder meer vakbladen over het onderzoek;
  • presentaties over het onderzoek op relevante congressen;
  • filmpjes waarin de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden;
  • handreikingen en andere praktische eindproducten.

Differentiatie in de klas

Effectmeting MEGAband BC Broekhin: Maatwerk voedt talent op een stevig fundament
Dr. M.C. van de Bovenkamp-Janssen (BC Broekhin Roermond, Roermond) i.s.m. dr. T. Schils (Maastricht University); T. Lenders (Academische Opleidingsschool Limburg); BC Broekhin Roermond, Roermond; Connect College, Echt.

Publicatie:
Samenvatting in de projectendatabase

Presentaties:

naar boven

Samen in de klas met STIP: Samenwerken tijdens Taak-, Inhoud- en Procesdifferentiatie
Dr. T.H.S. Eysink (Universiteit Twente) i.s.m. M. Kamp (Universiteit Twente); prof. dr. W. Kuiper (SLO); Dr. Annette Thijs (SLO); Dhr. Wim Elfrink (Stichting Katholiek Onderwijs Enschede (KOE)); Dhr. Jos Sprakel (Samenwerkingsverband 08.03 St. KOE); Paus Joannesschool, De Kubus, Alfonsusschool, De Regenboog, IBD de Eschmarke, Dr. Ariënsschool, De Triangel en De Windroos (alle in Enschede); St. Gerardusschool en KBS de Troubadour (beide in Glanerbrug).

Publicaties:

Presentaties:

Handreikingen:

naar boven

Het Effect van Onderwijsdifferentiatie door Digitale Adaptieve Oefentoetsen en Docentenfeedback op Cognitieve Leerprestaties
Dr. C.P.B.J. van Klaveren (Maastricht University) i.s.m. dr. F.M. Spieksma (Universiteit Leiden); mr. K.H. Strous (Dedact); F.W. van Rest Msc. (Dedact); Oranje Nassaucollege, Zoetermeer; Scala College, Alphen aan den Rijn; Twents Carmel College – de Thij, Oldenzaal; Pantarijn College, Wageningen; Vossiusgymnasium, Amsterdam; St. Michaelcollege, Zaandam; Twents Carmel College Denekamp, Denekamp.

Publicaties:

Presentaties:

naar boven

Gedifferentieerd LeesOnderwijs VO (GLOVO)
Prof. dr. Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam) i.s.m. dhr. C.J.M. Welie MA (Universiteit van Amsterdam); Mw. E. Krijnen MA (Universiteit van Amsterdam); Hervormd Lyceum West (Amsterdam); Caland Lyceum, Amsterdam; Comenius Lyceum, Amsterdam.

Publicaties:

Presentaties:

naar boven

Opbrengsten van leren met ict

Het effect van digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid op taal- en rekenprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs
Dr. C.M.G. Haelermans (Maastricht University) i.s.m. dr. Joris Ghysels (Maastricht University); prof. Wim Groot (Maastricht University); prof. H. Maassen-van den Brink (Maastricht University); Dendron College, Horst; Theo Schijf (Muiswerk); Het College, Weert; Valuascollege, Venlo.

Publicaties:

Presentaties:

naar boven

Verbeteren  van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game
Mw. P. de Jong (ROC Friesland College) i.s.m. prof. dr. Marja van den Heuvel-Panhuizen (Universiteit Utrecht); dr. Ilona Friso-van den Bos (UU); Sonja Engelenberg (ROC Friesland College); drs. Marc Binsbergen (Bureau ICE); drs. Jan-Jaap Karsten (Royal Jongbloed).

Publicatie:
Samenvatting in de projectendatabase

naar boven

It’s all-in the game: Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters
dr. F.C. Kirschner (Universiteit Utrecht) i.s.m. dr. E.H. Kroesbergen (Universiteit Utrecht); dhr. T. Palm (Universiteit Utrecht); prof. dr. S.F. te Pas (Universiteit Utrecht); dr. F.J. van Dijk (Universiteit Utrecht); Basisschool De Klumpert, Nijmegen; KBS De Korenbloem, Raalte; OBS De Casembroot, Sint-Annaland; OBS De Pijler, Rotterdam; KBS Willibrordus, Oud-Beijerland; Basisschool ’t Scathe, Pannerden; OBS Roets, Almelo; Koepelschool Vereniging hervormde scholen Ede; KBS De Howiblo, Montfoort; CBS Sjaloom, Voorst.

Publicaties:

Presentaties:

naar boven

Docentgebruik van automatisch gegenereerde prestatiegegevens over leerders
dhr. J.O. Vermeulen (Fons Vitae Lyceum) i.sm. prof. dr. W.F. Admiraal (Universiteit Leiden/ ICLON); dr. J.A. Bulterman-Bos (Open Doors Education BV); Fons Vitae Lyceum.

Publicatie en presentatie:

Video’s:

naar boven

SLEM project: Serious Games voor Leren en Examineren in het MBO
Prof. dr. W. Westera (Open Universiteit Nederland) i.s.m. prof. dr. R. van Hezewijk (Open Universiteit Nederland); dr. R. Nadolski (Open Universiteit Nederland); dr. H. Hummel (Open Universiteit Nederland); T. Remeeus (Stichting Praktijkleren); M. Halfers Msc (Stichting Praktijkleren); M. van Kollenburg BA (Stichting Praktijkleren); M. Hector (Stichting Praktijkleren); Zadkine MBO, Rotterdam; ROC Nova College, Hoofddorp.

Publicaties:

Presentatie:
Presentatie tijdens Dé Onderwijsdagen: Serious games voor verbeterde communicatieprocessen.

naar boven

Vakdidactiek in relatie tot taal en tot rekenen/wiskunde

Goed oefenen is een kunst: leerstrategieën voor effectief woordenschatonderwijs
Dr. G. Camp (Open Universiteit) i.s.m. prof. dr. R. van Hezewijk (Open Universiteit); prof. dr. H. van der Molen (Erasmus Universiteit Rotterdam); prof. dr. A. Scherpbier (Universiteit Maastricht); dr. P.P.J.L. Verkoeijen (Erasmus Universiteit Rotterdam); dr. A.B.H. de Bruin (Maastricht University); Mw. N.A.M.C. Goossens MSc (Erasmus Universiteit Rotterdam); OBS de Wilgenstam, Rotterdam; OBS de Driehoek Rotterdam; OBS de Plevier, Hoogvliet; OBS Jan Antonie Bijloo, Rotterdam; Stichting BOOR, Rotterdam.

Publicaties:

Presentaties:

naar boven

Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakken
Dr. J.P. van Drie (Universiteit Amsterdam) i.s.m. T. Janssen (Universiteit Amsterdam); M. Braaksma (Universiteit Amsterdam); T. Groenendijk (Universiteit van Amsterdam); Cartesius Lyceum, Amsterdam; Helen Parkhurst, Almere; Montessori Lyceum Herman Jordan, Zeist; Ichthus College, Veenendaal; St.-Odulphus Lyceum, Tilburg; Sint Vituscollege, Bussum.

Publicaties:

Presentaties:

Handreiking:

Lesbeschrijvingen, lesmaterialen, video’s, ontwerpprincipes en rubrics

naar boven

Wiskundige denkactiviteit in praktijk
Dr. P.H.M. Drijvers (Universiteit Utrecht/ FISME) i.s.m. dr. H. Straat (CITO); dr. A.A. Béguin (CITO); dr. P. Drijvers (Universiteit Utrecht/ CITO); H.M.C. Eijkelhof (Universiteit Utrecht); Maurick College, Vught; Meridiaan College, Amersfoort; Farel College, Amersfoort.

Publicaties:

Presentaties:

Handreikingen:

naar boven

Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren
Dr. R. Keijzer (Hogeschool iPABO) i.s.m. dr. A. Bakker (Universiteit Utrecht); dr. J. Smit (Saxion Hogescholen); F. Munk (Hogeschool iPabo); dr. M. Hajer (SLO); M. Wolthuis en M. Naberhuis (Stichting Openbaar Onderwijs Deventer, Cees Wilkeshuisschool, Deventer); D.  Heemskerk (Stichting Sarkon, De Windwijzer, Den Helder).

Publicaties:

Presentaties:

Handreikingen:

naar boven

Differentiatie in de rekenles in het mbo
Dr. E.H. Kroesbergen (Universiteit Utrecht) i.s.m. dr. Frank Jan van Dijk (Universiteit Utrecht); Mirjam Bastings (Universiteit Utrecht); Monica Wijers (Universiteit Utrecht); Vincent Jonker (Universiteit Utrecht); Albeda College, Rotterdam; ROC Midden Nederland, Utrecht.

Publicaties:

Handreikingen

naar boven

Training van docenten gericht op effectieve instructie van leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen
Dr. A.E. Smale-Jacobse (Rijksuniversiteit Groningen); prof. dr. E.G. Harskamp (Rijksuniversiteit Groningen); CBS Regenboog, Bedum; OBS Hagenhofschool, Stadskanaal; OBS de Braskörf, Veendam; OBS Schuilingsoord, Zuidlaren; OBS de Heksenketel, Assen.

Publicaties:

Presentaties:

naar boven

Strategisch lezen voor studie en beroep in BBL-trajecten MBO
Dr. H.T. Strating-Keurentjes (Expertisecentrum Nederlands) i.s.m. dr. R. Scharten (Expertisecentrum Nederlands); drs. E. Vissers (KPC Groep); drs. M. Steenvoorde (KPC Groep); Peer Summeren (ROC De Leijgraaf); drs. G. Vasilares (ROC De Leijgraaf).

Publicaties:

Presentaties:

Handreiking:

naar boven