Praktijkgerichte onderzoeksprojecten over differentiatie in de klas

De volgende  praktijkgericht onderzoeksprojecten over differentiatie in de klas zijn in 2014 gestart met een NRO-subsidie. Deze projecten staan dicht bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Ze vallen bij het NRO onder de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek.

Individueel maatwerk in voortgezet onderwijs (MEGAband)– Dr. M.C. van de Bovenkamp-Janssen (BC Broekhin Roermond, Roermond)

Vanuit haar visie ziet de Academische Opleidingsschool BC Broekhin Roermond het als kerntaak zich als kansenschool te profileren. Dit rust op de pijlers ‘excelleren’, ‘kansen bieden door differentiëren’ en ‘onderzoeken’. We ambiëren een school waar leerlingen én docenten hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Deze visie vraagt een culturele- en structurele onderwijskundige verandering. Lees verder…

Samenwerken in homogene en heterogene groepen in primair onderwijs– Dr. T.H.S. Eysink (Universiteit Twente)
De cognitieve verschillen tussen kinderen in één klas zijn tegenwoordig groot. Om elke leerling op zijn eigen niveau uit te dagen, zullen docenten tijdens de les moeten differentiëren. Lees verder…

Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback– Dr. C.P.B.J. van Klaveren (Maastricht University)
Scholen willen een gepersonaliseerd onderwijsprogramma aanbieden aan leerlingen om adequaat in te spelen op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Voor leraren vraagt het teveel tijd en kunde om voor iedere leerling afzonderlijk een onderwijspakket op maat te ontwikkelen. Lees verder…

Verbetering leesvaardigheid voor zaakvakken– Prof. dr. Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam)
Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben moeite met het lezen van zaakvakteksten. Op scholen waar gedifferentieerd wordt in de remediëring van leerlingen met woordenschat- en leesproblemen worden betere resultaten behaald dan op scholen waar dat niet gebeurt. Lees verder…

Terug naar het overzicht van de praktijkgerichte onderzoeksprojecten