Praktijkgerichte onderzoeksprojecten

Praktijkgericht onderzoek via het NRO is gericht op het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk. Een probleem of verbeterpunt in de onderwijspraktijk vormt het vertrekpunt. De oplossing hiervoor wordt in intensieve samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals onderzocht. De resultaten van praktijkgericht onderzoek zijn direct bruikbaar en zichtbaar in de praktijk.

> Bekijk de samenstelling van de beoordelingscommissies van de ronde kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek 2013-2014

> Bekijk de evaluatie van de ronde kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek 2013-2014

Het programma van praktijkgerichte onderzoeksprojecten bestaat uit vijf delen:

Praktijkgerichte review studies

Praktijkgerichte onderzoeksprojecten over differentiatie in de klas

Praktijkgerichte onderzoeksprojecten over opbrengsten van leren met ict

Praktijkgerichte onderzoeksprojecten over vakdidactiek in relatie tot taal en tot rekenen/wiskunde

Praktijkgerichte onderzoeksprojecten over ouderbetrokkenheid