NRO-verbindingsprijzen

Met de NRO-verbindingsprijzen worden onderwijsprofessionals en onderzoekers in het zonnetje gezet die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen. De prijzen onderstrepen het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk en het belang van evidence informed onderwijs en een onderzoekende houding van leraren.

De NRO‐verbindingsprijs is bestemd voor een onderzoeker, leraar of andere onderwijsprofessional die op een bijzondere manier gebruik maakt van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek om breed toepasbare producten te ontwikkelen die het onderwijs in Nederland kunnen versterken. Individuen, teams en samenwerkingsverbanden die dit op een vernieuwende en inspirerende manier doen, konden zich aanmelden voor deze prijs.

De NRO-verbindingsprijzen worden doorgaans uitgereikt op het NRO-congres. In verband met de corona-pandemie heeft dit congres in 2021 niet plaatsgevonden.

Winnaars NRO-verbindingsprijzen 2020

Een deskundige jury heeft uit alle inzendingen voor de NRO-verbindingsprijzen 2020 er twee gekozen die er met de hoofdprijs vandoor gaan. Een winnaar uit het basisonderwijs en een winnaar uit het middelbaar beroepsonderwijs. Beiden hebben een promotievideo en een bedrag van €2.000 gewonnen.

Van de winnaars zijn professionele promotievideo’s gemaakt om ook andere onderzoekers en leraren te inspireren om praktijk en onderzoek dichter bij elkaar te brengen.


 


 

Een eervolle tweede plek:

Jury NRO‐verbindingsprijzen 2020

De jury heeft de inzendingen met veel plezier en interesse gelezen en was daarbij onder de indruk van de diversiteit van de inzendingen. De inzendingen zijn door de jury beoordeeld op basis van vier criteria:

 • De kwaliteit van het gebruikte onderzoek evenals de kwaliteit van de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk;
 • In hoeverre het product relevant is en inspeelt op actuele vragen uit de onderwijspraktijk;
 • Het bereik van het product en in welke mate het product eenvoudig in gebruik en breed inzetbaar is;
 • De inspiratie die uitgaat van het product voor andere onderzoekers en onderwijsprofessionals.

De inzenders laten een grote betrokkenheid bij het onderwijs zien. De jury ziet dan ook dat er producten worden gerealiseerd die een bijdrage leveren aan de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Deze wisselwerking draagt bij aan het versterken van het onderwijs in Nederland.

 • De juryleden van de NRO‐verbindingsprijzen 2020

  • Wilfried Admiraal, hoogleraar Onderwijskunde Leiden, Vereniging voor Onderwijs Research
  • Marie-Louise Bijl, leerkracht en waarnemend schoolleider OBS Apollo 11 De Meern
  • Mila Bosman, docent interieuradviseur HMC-mbo
  • Liesbeth Breek, docente Frans en onderwijsontwikkelaar Lyceum Sancta Maria Haarlem, auteur lesmethode Frans en docententrainer
  • Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar Onderwijseconomie, UvA, oud-voorzitter Onderwijsraad – voorzitter

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de PO-RaadVO-raad, MBO Raad en de Vereniging voor Onderwijs Research.

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Vereniging voor Onderwijs Research.