Kanshebber 2019

Halbe Osinga, docent rsg de Borgen

“Ik heb hier goede herinneringen aan. Het heeft een enorme boost gegeven aan mijn persoonlijke ontwikkeling als docent en mens. Ik denk dat evidence informed onderwijs een noodzaak aan het worden is, met name voor docenten zelf.” 

NRO-verbindingsprijzen 2020

De winnaars en kanshebbers van de NRO-verbindingsprijzen 2019. Foto’s: Edwin Weers (Magazine on the Spot)

Zoek jij steeds de samenwerking met anderen om onderwijs met onderzoek te verbeteren? Wil jij andere onderwijsprofessionals en onderzoekers in Nederland inspireren? Tot maandag 8 juni 12:00 uur kon je je aanmelden voor de NRO-verbindingsprijzen 2020 en kans maken op een promotievideo van jouw initiatief én een geldbedrag van 2.000 euro.

NRO-verbindingsprijzen

Met de NRO-verbindingsprijzen worden onderwijsprofessionals en wetenschappers in het zonnetje gezet die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen. De prijzen onderstrepen het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk en het belang van evidence informed onderwijs en een onderzoekende houding van leraren. Het NRO, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de VOR willen leraren, andere onderwijsprofessionals en onderzoekers stimuleren om te streven naar kennisbenutting en om een sterkere wisselwerking tussen wetenschappelijk onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te bewerkstelligen.

De NRO-verbindingsprijzen zijn voor individuen, teams en samenwerkingsverbanden van onderzoekers, leraren en andere onderwijsprofessionals.

Dit jaar zijn er drie NRO-verbindingsprijzen:

  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
    (inclusief speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs)

Begin september worden de kanshebbers van de drie NRO-verbindingsprijzen bekendgemaakt. Alle kanshebbers krijgen een promotievideo over hun product of activiteit. In oktober zijn de drie winnaars bekend en is er een feestelijke uitreiking.

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Vereniging voor Onderwijs Research.