Kanshebber 2019

Halbe Osinga, docent rsg de Borgen

“Ik heb hier goede herinneringen aan. Het heeft een enorme boost gegeven aan mijn persoonlijke ontwikkeling als docent en mens. Ik denk dat evidence informed onderwijs een noodzaak aan het worden is, met name voor docenten zelf.” 

NRO-verbindingsprijzen 2020: inschrijving geopend!

De winnaars en kanshebbers van de NRO-verbindingsprijzen 2019. Foto’s: Edwin Weers (Magazine on the Spot)

Zoek jij steeds de samenwerking met anderen om onderwijs met onderzoek te verbeteren? Wil jij andere onderwijsprofessionals en onderzoekers in Nederland inspireren? Meld je dan nu aan voor de NRO-verbindingsprijzen 2020 en maak kans op een promotievideo van jouw initiatief én een geldbedrag van 2.000 euro! Aanmelden is mogelijk tot maandag 8 juni 12.00 uur.

NRO-verbindingsprijzen

Met de NRO-verbindingsprijzen worden onderwijsprofessionals en wetenschappers in het zonnetje gezet die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen. De prijzen onderstrepen het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk en het belang van evidence informed onderwijs en een onderzoekende houding van leraren. Het NRO, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de VOR willen leraren, andere onderwijsprofessionals en onderzoekers stimuleren om te streven naar kennisbenutting en om een sterkere wisselwerking tussen wetenschappelijk onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te bewerkstelligen.

De NRO-verbindingsprijzen zijn voor individuen, teams en samenwerkingsverbanden van onderzoekers, leraren en andere onderwijsprofessionals.

Dit jaar zijn er drie NRO-verbindingsprijzen:

  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
    (inclusief speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs)

Kans maken? Meld jezelf of een collega aan!

Draagt jouw product of activiteit bij aan het leggen van de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk? Wil jij andere onderwijsprofessionals en onderzoekers in Nederland inspireren? Meld jezelf of een collega aan! Maak kans op een promotievideo van jouw product of initiatief en een geldbedrag van 2.000 euro.

  • Overtuig de jury in één A4
  • Deadline aanmelden: maandag 8 juni, 12:00 uur
  • Bekijk het reglement

Begin september worden de kanshebbers van de drie NRO-verbindingsprijzen bekendgemaakt. Alle kanshebbers krijgen een promotievideo over hun product of activiteit. In oktober zijn de drie winnaars bekend en is er een feestelijke uitreiking.

 

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Vereniging voor Onderwijs Research.