De NRO-verbindingsprijzen

v.l.n.r. Mila Bosman, Lars Goertzen, Michael van Praag, Kiki Varekamp, Christiaan Veldman, Marijke Mullender-Wijnsma, Henriëtte Maassen van den Brink, Asifa Majid, Patricia Manko en  Katinka Baehr. © Elodie Burrillon | http://hucopix.com
v.l.n.r. Mila Bosman, Lars Goertzen, Michael van Praag, Kiki Varekamp, Christiaan Veldman, Marijke Mullender-Wijnsma, Henriëtte Maassen van den Brink, Asifa Majid, Patricia Manko en Katinka Baehr. © Elodie Burrillon | http://hucopix.com

Vanaf 22 maart 2018 zal het weer mogelijk zijn om in te dienen voor de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers en de NRO-verbindingsprijs voor leraren. Bezoek tegen die tijd deze webpagina voor meer informatie. De deadline voor indienen is 18 juni 2018.

De winnaars van de NRO-verbindingsprijzen 2017 zijn bekend! Kiki Varekamp en Christiaan Veldman mochten de NRO-verbindingsprijs voor leraren (NRO-onderwijsprijs) in ontvangst nemen, en Marijke Mullender-Wijnsma werd tot winnaar van de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers (NRO-VOR-praktijkprijs) gekroond. De NRO-verbindingsprijzen werden tijdens het NRO-congres op 1 november 2017 uitgereikt. Beide prijzen bedroegen 2.000 euro. Een deskundige jury had vijf kandidaten genomineerd voor de twee prijzen. Het publiek koost daarnaast een eigen favoriet.

» Kiki Varekamp en Christiaan Veldman winnen NRO-verbindingsprijs voor leraren 2017 voor toepassen onderzoek binnen de school.
» Marijke Mullender-Wijnsma wint NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers 2017 voor vertaling onderzoek naar onderwijspraktijk.

De NRO-verbindingsprijzen onderstrepen het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk. De prijzen stimuleren onderzoekers om te streven naar kennisbenutting, en leraren om gebruik te maken van wetenschappelijk onderzoek en producten die daarop zijn gebaseerd. Van de genomineerde inzendingen zijn video’s gemaakt die andere onderzoekers en leraren kunnen inspireren om ook met onderzoek onderwijs te verbeteren.

Prijsuitreiking op 1 november

De feestelijke prijsuitreiking vond plaats op 1 november tijdens het NRO-congres. Aan beide prijzen is een bedrag van € 2.000 verbonden. Het publiek koos tijdens het congres bovendien een eigen favoriet. Alle genomineerde kandidaten presenteerden hun project op het congres.

De prijzen

De NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers is bestemd voor een wetenschapper wiens onderzoek op doeltreffende manier is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. De NRO-verbindingsprijs voor leraren, die in 2016 voor het eerst werd uitgereikt, is bestemd voor een leraar of andere onderwijsprofessional die op doeltreffende wijze binnen de school gebruik maakt van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

Jury

De jury beoordeelde de inzendingen van de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers op wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor het onderwijs, bereik en kwaliteit, en duurzaamheid van de ontwikkelde producten. De inzendingen voor de NRO-verbindingsprijs voor leraren werden beoordeeld op de manier waarop de onderwijsprofessional inzichten uit wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar de lespraktijk, op de impact binnen en buiten de school, op inspiratie die uitgaat van deze praktijk voor andere onderwijsprofessionals en op de kwaliteit en de relevantie van het gebruikte onderzoek.

De jury van de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers bestond uit:

  • Wilfried Admiraal (hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Leiden)
  • Henriëtte Maassen van den Brink (voorzitter van de Onderwijsraad)
  • Dick van der Wateren (docent natuurkunde en nl&t aan het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem).

Voor de NRO-verbindingsprijs voor leraren werd deze jury uitgebreid met:

  • Liesbeth Breek (docente Frans aan het Petrus Canisius College Alkmaar)
  • Erna Winter (leerkracht BS Joseph Roosendaal)
  • Erna de Wolff (docente gezondheidszorg Albeda College Rotterdam).

Voorzitter van beide jury’s was Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad.

Samenwerking

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR), de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en de Onderwijscoöperatie.