Tweede plek basisonderwijs

NRO-verbindingsprijs 2020

Onderwijsonderzoekswerkplaats POINT!
en het professionaliseringsspel enIQma

POINT staat voor Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent. POINT is een onderwijsonderzoekswerkplaats van leerkrachten, onderzoekers en pabodocenten waarin verbinding tussen wetenschap en praktijk centraal staat. Zij ontwikkelden het professionaliseringsspel enIQma. Met enIQma kunnen leerkrachten oefenen met casussen en signalen die mogelijk wijzen op (hoog)begaafdheid. Leerkrachten, IB’ers en andere onderwijsprofessionals krijgen zo meer inzicht in (hoog)begaafde leerlingen. Het spel is inmiddels aangeboden aan alle pabo’s en 100 basisscholen in Nederland.

Samenvatting jury rapport

De jury is zeer te spreken over de totstandkoming van het product enIQma. Het is volgens de jury een mooie kruisbestuiving geworden tussen scholen, onderzoek en andere betrokken partijen. Verder geeft zij aan dat de website waar het spel wordt aangeboden een mooi overzicht biedt van het doel en de procedures van het spel. Er is een heldere instructievideo opgenomen en de ondersteunende documenten geven een goed beeld van de bedoeling en de achtergrond van het spel. Vanwege de spelvorm acht de jury het bereik van dit product hoog. Zij ziet dit als een meerwaarde aangezien wetenschappelijk onderzoek over dit thema niet altijd de doelgroep van (toekomstige) leerkrachten en IB’ers bereikt.

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de PO-RaadVO-raad, MBO Raad en de Vereniging voor Onderwijs Research.

Alle-logos-partners-verbindingsprijzen