Evelyne Meens (Fontys Hogescholen) – Studie(keuze)succes in het hbo: de Startthermometer

Jongeren vinden het vaak lastig om een passende studie te kiezen. Tussen de 30% en 40% van de eerstejaars hbo-studenten valt in het eerste jaar uit met als hoofdreden ‘een verkeerde studiekeuze’. Uit haar promotieonderzoek leerde Evelyne Meens dat inspanningen vóór het begin van de studie weinig zin hebben om de uitval terug te dringen; de jongeren hebben dan nog geen goed beeld van wat de studie van hun keuze inhoudt.

Om studenten na de start beter en sneller op de juiste plek te krijgen, ontwikkelde Meens de Startthermometer: een online reflectie-instrument waarmee eerstejaarsstudenten op hun ervaringen in de eerste lesweken kunnen reflecteren. De student vult in 10 minuten een online vragenlijst in, en krijgt gelijk daarna een persoonlijke uitleg in zijn of haar mailbox. Op basis van de uitslag kan de student dan in gesprek gaan met de studieloopbaanbegeleider. Ook kan de Startthermometer interessante informatie opleveren voor de opleidingen, voor nieuw beleid of interventies.

Bij de ontwikkeling van de Startthermometer maakte Meens gebruik van onderzoek van Tinto (1993) en Deci en Ryan (2000). De eerste versie van de thermometer werd gelanceerd in november 2018. Daarna is het product verder doorontwikkeld, mede op grond van feedback van studenten en docenten. Inmiddels werken meer dan vijftig bacheloropleidingen van Fontys Hogescholen met de Startthermometer. Na een proef heeft ook hogeschool Windesheim besloten om het instrument te gebruiken onder alle eerstejaars studenten. Ook andere hogescholen hebben belangstelling getoond.

De jury benoemt het onderwerp studiesucces binnen het hbo als een groot maatschappelijk probleem. Ze roemt de inzending als voorbeeld van hoe een relevant probleem wordt opgepakt en hoe wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar een concreet product met een groot bereik.