Karin Nijman en Inge Verstraete (Ichthus Lyceum, Driehuis) – Handboek Leren Leren voor het Voortgezet Onderwijs – 5 krachtige leerprincipes vertaald naar de praktijk

Handboek leren leren is een praktische gids over leren en leerprocessen voor het voortgezet onderwijs. Een naslagwerk waarin de belangrijkste theoretische en wetenschappelijke inzichten over leren zijn verzameld en ondergebracht in 5 krachtige leerprincipes namelijk zelfregulatie, metacognitie, leerstrategieën, leermeesters en een rijke leeromgeving. Deze leerprincipes zijn vertaald naar de dagelijkse

onderwijspraktijk in de vorm van tips, werkvormen en inspiratiebladen. Dit boek is ook bedoeld als aanzet tot reflectie op leren. We weten veel over wat werkt in onderwijs, maar brengen we het in praktijk? Door niet alleen de ‘wat’ te beschrijven, maar vooral ook de vertaling te maken naar de ‘hoe’ in de onderwijspraktijk, hopen Nijman en Verstraete collega’s te stimuleren en te enthousiasmeren om zelf meer onderzoek te doen naar wat écht werkt in de onderwijspraktijk en dat vervolgens toe te passen.

Zie ook:

Bezoek deze website voor het handboek en gratis downloads van zelfscans, bewustwordingsvragen, foutenanalyse, samenwerkingsvaardigheden en een betrouwbaarheidscheck.

De jury:

“Het Handboek Leren Leren is een zeer waardevolle gids over leren en leerprocessen voor het voortgezet onderwijs. In dit rijke en goed gedocumenteerde handboek zijn in begrijpelijk Nederlands de belangrijkste theoretische en wetenschappelijke inzichten over leren verzameld, om leerlingen voldoende toe te kunnen rusten op ‘een leven lang leren’ en 21e-eeuwse vaardigheden. Karin Nijman en Inge Verstraete belichten in het boek vijf krachtige leerprincipes waarmee leraren leerlingen optimaal kunnen laten leren: zelfregulatie, metacognitie, leerstrategieën, leermeesters en een rijke leeromgeving. Het boek is een synthese van de laatste actuele kennis, kent een indrukwekkende literatuurlijst, en biedt handreikingen in de vorm van vele tips en werkvormen. Het boek nodigt uit om zelf aan de slag te gaan en de kennis om te zetten naar praktisch en bruikbaar materiaal. Het boek kan als mooie basis voor de ontwikkeling van mentorlessen dienen, en als aanzet tot reflectie op leren. De gratis te downloaden inspiratiebladen zijn direct inzetbaar in de lespraktijk. De jury is onder de indruk van het bij elkaar gebrachte materiaal.

De inzichten zijn actief gedeeld met professionals buiten de eigen school. Zo is er naar aanleiding van het boek een inspiratiemiddag over leren-leren georganiseerd, waaraan 200 onderwijsprofessionals van meer dan 30 scholen deelnamen. De jury vindt het georganiseerde congres een inspirerend voorbeeld om met elkaar na te denken over het lerende brein. De jury vindt het lovenswaardig dat de vijf leerprincipes als pijlers opgenomen zijn in de visie van de school en dat een doorlopende leerlijn ontwikkeld wordt rond het thema leren-leren en leerstrategieën. Inzichten uit het boek worden binnen meerdere typen scholen toegepast.”