Monica Koster en Renske Bouwer (Universiteit Utrecht) – Beter leren schrijven met Tekster, dé lesmethode voor schrijfvaardigheid voor groep 6 t/m 8

In de huidige digitale samenleving schrijven we meer dan ooit. Het is daarom van essentieel belang dat het onderwijs onze kinderen hierop al vanaf jonge leeftijd goed voorbereidt. Maar gebeurt dit ook? Uit de twee laatste onderwijspeilingen blijkt dat aan het eind van de basisschool slechts 30% van de leerlingen in staat is om schriftelijk een boodschap goed over te brengen.

Om dit te verbeteren is aan de Universiteit Utrecht Tekster ontwikkeld, een lesmethode voor schrijfvaardigheid voor groep 6 t/m 8. Tekster is een strategie-gericht lesprogramma, waarin leerlingen een aanpak leren voor het schrijven van teksten in verschillende genres. Verder bestaat de methode uit instrumenten voor toetsing en beoordeling van schrijfvaardigheid en een handleiding en training voor docenten. Uit twee grootschalige interventiestudies met in totaal 2766 leerlingen en 144 docenten van 52 scholen is gebleken dat Tekster werkt: leerlingen gaan na 4 maanden onderwijs maar liefst 1½ leerjaar vooruit.

Zie ook: http://www.tekster.nl

De jury:

“Monica Koster en Renske Bouwer ontwikkelden samen met leerkrachtenteams het lesprogramma Tekster voor schrijfvaardigheid in de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast lesmateriaal en docentenhandleidingen ontwikkelden de onderzoekers ook een training voor leerkrachten, inclusief videomateriaal. Zij baseerden het programma op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek over effectieve schrijfdidactieken. Vervolgens testten zij het programma op effectiviteit in een breed opgezet onderzoek. De resultaten zijn indrukwekkend: leerlingen zijn in vier maanden tijd 1 ½ leerjaar vooruit gegaan.

Het onderzoek en het ontwikkelde materiaal vormen een antwoord op de aanhoudende zorgen om het schrijfonderwijs. Leerlingen kunnen steeds minder goed een samenhangende en doelgerichte tekst schrijven. De onderwijsinspectie luidde al de noodklok en ook het hoger onderwijs kampt steeds vaker met studenten die niet goed genoeg kunnen schrijven. Dit onderzoek en Tekster zijn een geweldige manier om de problemen in een vroeg stadium aan te pakken.

Toen Monica Koster en Renske Bouwer hun onderzoek en lesmateriaal in 2015 voor de prijs indienden, waren ze de jury al opgevallen. De jury is verheugd om te zien dat het onderzoek naar de effectiviteit nu ook zulke mooie resultaten heeft opgeleverd.

De jury is onder de indruk van de prachtige opzet en vormgeving, die de fantasie van leerlingen zeker zal prikkelen. De jury hoopt van harte dat de onderzoekers en de bij de ontwikkeling betrokken docenten het materiaal ook verder zullen onderhouden zodat veel scholen, ook in de toekomst, gebruik kunnen maken van dit prachtige lespakket.”