Asifa Majid (Radboud Universiteit Nijmegen) – Taal der zintuigen. Kinderen leren over verschillende talen en culturen door zelf interactieve onderzoeksprojecten te doen

Een team van onderzoekers en leerkrachten van drie scholen ontwikkelde onder begeleiding van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit het programma Taal der zintuigen. Het lesmateriaal laat leerlingen van 6 tot en met 12 jaar kennismaken met de wereld van taal, cultuur en cognitie. Het materiaal leert de kinderen dat talen verschillen in de wijze waarop zintuiglijke ervaringen worden beschreven en toont hoe taal en cultuur met elkaar verbonden zijn.

Leerlingen doen binnen Taal der zintuigen zelf onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van hun eigen taal en die van andere talen.

Majid: ‘Leerlingen worden zich met ons materiaal bewust van het bestaan van veel verschillende talen en culturen. Ze leren dat beide factoren een grote invloed hebben op hoe mensen naar de wereld kijken en over dingen nadenken. Kennis van cultuurverschillen is belangrijk als we op een harmonieuze wijze willen samenleven!

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren vanuit nieuwsgierigheid, en niet omdat het moet. Zo ontdekken ze dat leren leuk is! Nieuwsgierigheid drijft de wetenschap en wellicht zijn sommige van deze leerlingen onderzoekers van de toekomst. Al is dat, om in de taal der zintuigen te blijven, nog toekomstmuziek.’

Meer informatie over het materiaal van Taal der zintuigen.

Asifa Majid
Asifa Majid

De jury:

‘Asifa Majid doet met haar collega’s van de Radboud Universiteit onderzoek naar de relatie tussen taal, cultuur en cognitie en wilde ook kinderen kennis laten maken met het interessante onderzoeksgebied. De jury is erg te spreken over de sprankelende manier waarop ze leerlingen van verschillende leeftijden (en hun leraren) verleidt om zich te verdiepen in de taal van zintuigen. Asifa Majid is er naar de mening van de jury heel goed in geslaagd om leerlingen oog te laten krijgen voor interculturele verschillen en overeenkomsten. Taal der zintuigen behandelt daarmee een actueel en belangrijk maatschappelijk thema, en dat op verrassende en zinvolle wijze. De wetenschappelijke fundering voor de aanpak is stevig.

Wat de jury ook erg waardeert aan het programma is dat onderzoek doen in het project zelf is verweven. Leerlingen formuleren binnen het programma een onderzoeksvraag die te maken heeft met de taal van zintuigen, maken een onderzoeksplan en voeren het plan vervolgens uit. Het is kortom een heel mooie manier om de verbinding tussen wetenschap en onderwijspraktijk te verstevigen.’