Daisy Beelen (Nova college) – Een gesimuleerde praktijkroute voor niveau 2 ICT

Op het Nova college werken mbo-studenten ICT van niveau 2 in een gesimuleerd bedrijf aan betere werknemersvaardigheden om betere kansen te hebben op de arbeidsmarkt. In deze specifieke groep bevinden zich soms jongeren die extra zorgbehoeften hebben of probleemgedrag vertonen. In het gesimuleerde bedrijf krijgen zij de kans om in een veilige omgeving hun werknemersvaardigheden te ontwikkelen.

Nominatievideo Daisy Beelen

Studenten ontwikkelen zich door bedrijfsechte werkplek

Daisy Beelen en haar collega’s veranderden een magazijn in de school tot een echte werkplek waarin de studenten samenwerken aan het gebruiksklaar maken van afgeschreven schoolapparatuur. De apparatuur wordt vervolgens opnieuw gebruikt op middelbare scholen die als klant aan het project meewerken. Studenten ontwikkelen een proactieve houding, lossen problemen zelf of met elkaar op of formuleren een duidelijke vraag voor de werkplekbegeleider. Daisy Beelen en haar team merken dat deze manier van werken zijn vruchten afwerpt.

De student ontwikkelt verantwoordelijkheidsgevoel en werknemersvaardigheden en wordt zo binnen het onderwijs gehouden. De participerende scholen maken gebruik van de vernieuwde apparatuur en zetten de studenten soms ook in bij ondersteuningstaken in de brugklassen. Het mes snijdt zo aan meerdere kanten.

De jury

‘De jury vindt het een mooi initiatief om deze studenten perspectief te bieden op de arbeidsmarkt en prijst de maatschappelijke relevantie van deze inzending. Verschillende theoretische modellen, gericht op gedragsverandering, worden effectief gebruikt in dit project. Daarnaast is de jury onder de indruk van het gegeven dat leerlingen intensief bij de opzet van het hele proces worden betrokken.

De jury noemt de impact van deze inzending hoog, en is ervan overtuigd dat het project eenvoudig toe te passen is op andere mbo-instellingen en wellicht ook in het voortgezet onderwijs.