Dr. Janine Stubbe (Codarts Rotterdam) – Performing artist and Athlete Health Monitor (PAHM)

De druk op conservatoriumstudenten (opleidingen dans, muziek en circus) is hoog. Lange, intensieve dagen op school en veel reizen voor optredens maken het lastig om lichaam en geest goed te verzorgen, waardoor blessures en mentale klachten kunnen ontstaan. Om inzicht te krijgen in het gezondheidsrisicoprofiel van studenten worden alle 1e, 2e en 3e jaar studenten van Codarts gemonitord met de PAHM (Performing artist and Athlete Health Monitor) ontwikkeld door Janine Stubbe en haar team.

Nominatievideo Janine Stubbe

PAHM is volgens de onderzoekers wereldwijd het enige online instrument dat de fysieke en mentale gezondheid van conservatoriumstudenten kan monitoren. De monitor kan zorgen voor een reductie in gezondheidsklachten, de optimalisatie van prestaties van studenten en een onderwijscurriculum dat beter is afgestemd op de behoeften van studenten.

Studenten die de monitor hebben gebruikt, zijn daarover zeer tevreden. Ze geven aan dat de monitor heel praktisch is en zorgt dat blessures voorkomen worden. Daarmee kan uitval uit deze fysiek zware opleidingen en toekomstige beroepen worden voorkomen.

De jury:

De jury vindt dat onderzoek en onderwijs hier op een mooie manier met elkaar verbonden worden. In het domein van de uitvoerende kunsten, met fysiek zware opleidingen, is weinig onderzoek beschikbaar. De jury is dan ook verheugd om te zien dat Janine Stubbe en haar team hieraan aandacht besteden met wetenschappelijk onderzoek in combinatie met een praktische vertaling naar de praktijk. De toepassing van de monitor binnen de opleidingen dans, muziek en circus is volgens de jury goed uitgewerkt. Zij verwacht dat de monitor ook eenvoudig toepasbaar is binnen deze en andere opleidingen.

De jury is van mening dat de maatschappelijke opbrengst van dit onderzoek en de monitor erg belangrijk is. Wat betreft de wetenschappelijke kwaliteit voegt dit onderzoek bruikbare en interessante informatie toe aan het tot nu toe zeer beperkte onderzoeksveld en zal het mogelijk als stimulans gelden voor meer empirisch onderzoek binnen dit domein. De jury hoopt dat de nominatie ook ander wetenschappers kan inspireren tot nieuw onderzoek.