Kim Blankendaal (Don Bosco College) – Pre-Academisch Onderwijs: praktisch en toekomstgericht onderwijs, een doorlopende leerlijn voor het vwo

Kim Blankendaal ontwikkelde samen met collega’s van verschillende vakgebieden het vak Pre-Academisch Onderwijs (PAO) op het Don Bosco College. De leerlijn van PAO is op verschillende wetenschappelijke inzichten gebaseerd. Op een gestructureerde en praktische manier ervaren leerlingen wat er bij wetenschappelijk onderzoek komt kijken en worden de algemene academische vaardigheden aangeleerd, waarbij de nadruk ligt op digitale geletterdheid.

Nominatievideo Kim Blankendaal

Kenmerkend is dat leerlingen via vakoverstijgende modules wetenschappelijke methoden aanleren en toepassen in eigen onderzoek. Hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en ze worden uitgedaagd om een wetenschappelijke houding aan te nemen.

De jury:

De jury prijst de uitmuntende doorlopende leerlijn van academische vaardigheden om op deze manier de jonge onderzoeker van stevige bagage te voorzien. PAO is gedegen, uitdagend en volledig uitgewerkt. Het is een structurele leerlijn die goed is doordacht en waar een duidelijke transfer naar de vakken is. Zowel de planning als de uitvoering zijn nauwkeurig en doordacht van opzet. De leerlijn is grondig uitgewerkt per module.

De jury deelt de opvatting van Kim Blankendaal dat PAO praktisch en toekomstgericht onderwijs ondersteunt. Het is een leerlijn die op alle vwo-scholen van grote toegevoegde waarde kan zijn. Het academisch referentiekader is sterk. De impact van de leerlijn is groot door de duidelijke transfer naar de vakken binnen de school. Juist de uitwerking binnen de schoolvakken maakt deze leerlijn zo bijzonder en leidt tot grote waardering bij de jury.