Marie-Louise Bijl (obs Apollo 11) – Begeleidingstool voor onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend en ontwerpend leren staat de laatste jaren duidelijk in de belangstelling. Marie-Louise Bijl ontwikkelde een tool met vragen die leerkrachten in het basisonderwijs helpt om leerlingen te begeleiden bij onderzoekend en ontwerpend leren binnen thematisch werken. Per stap van de cyclus van onderzoekend leren zijn handvatten opgenomen voor de begeleiding. Ook zijn werkvormen en praktische tips toegevoegd aan de tool.

Nominatievideo Marie-Louise Bijl

Door het doen van twee onderzoeksrondes in en met de school heeft Marie-Louise Bijl de tool verder ontwikkeld en verbeterd. Daarnaast zijn aan de hand van bestaand onderzoek van Garet en collega’s (2001) speerpunten voor vervolgonderzoek opgezet.

De jury

De jury noemt de inzending een totaalpakket dat uitstekend is doordacht en direct inzetbaar is op andere scholen. Zij roemt de impact binnen én buiten de school door de generieke toepasbaarheid van de begeleidingstool. Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren om tot onderzoeksvragen te komen. De jury prijst het onderzoekend leren als bron van aanwakkeren van nieuwsgierigheid in deze inzending. De begeleidingstool is zeer degelijk en juist daardoor goed bruikbaar. De jury is verheugd te constateren dat het onderzoekend leren binnen de gehele schoolcontext wordt geïmplementeerd.