Halbe Osinga (rsg De Ronerborg)- Natuurkundemysterie van de Ronerborg

Op scholengemeenschap De Ronerborg in het Drentse Roden is het aantal leerlingen in klas 4 vmbo-tl dat natuurkunde kiest in zes jaar tijd ruim verdrievoudigd, is het aantal meisjes dat voor natuurkunde kiest even groot als het aantal jongens en behoren de examenresultaten al zes jaar bij de beste tien procent van Nederland. Om te achterhalen hoe het komt dat zijn klas hierin zo opvalt hield natuurkundeleraar Halbe Osinga interviews en enquêtes onder zijn leerlingen. Daarnaast onderzocht hij met de Vragenlijst voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) wat de invloed en nabijheid van de docent is. Na analyse van de onderzoeksresultaten blijkt dat de pedagogische en didactische aanpak van Osinga een positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen van de leerling. Nut of relevantie zijn niet noodzakelijkerwijs de redenen om natuurkunde als (extra) eindexamenvak te kiezen.

De jury noemt het een goed voorbeeld van hoe een leraar kijkt naar de eigen onderwijspraktijk en is enthousiast over de positieve probleemanalyse: hoe kunnen we iets dat uitzonderlijk goed gaat op school verklaren, en er lessen uit trekken die ook in andere situaties gebruikt kunnen worden. Het onderzoek is op een op een zorgvuldige en gedegen manier uitgevoerd.