Joris Hoeboer (Haagse Hogeschool) – Een beweegparcours als praktisch alternatief voor een motoriektest in het bewegingsonderwijs

Onderzoekscijfers laten zien dat het gros van de kinderen tegenwoordig onvoldoende beweegt. Kinderen zijn beduidend minder fit, motorisch minder vaardig en zwaarder dan zo’n 30 jaar geleden. Docenten Lichamelijke Opvoeding (LO) maken zich sterk deze trends om te buigen. Dit doen zij onder andere door zich te richten op de motorische ontwikkeling van kinderen.

Motorisch vaardige kinderen hebben vaker een actieve leefstijl, presteren cognitief beter en hebben minder kans op overgewicht en valongevallen. Om het motorisch leerproces van kinderen te monitoren, heeft een consortium van onderwijsprofessionals en onderzoekers een praktisch toepasbare, valide en betrouwbare motoriektest voor de LO-praktijk ontwikkeld, het Athletic Skill (AS)-beweegparcours. Met deze test krijgen docenten LO binnen 1 minuut inzicht in de motorische vaardigheid van kinderen van 4 – 12 jaar en krijgen zij handvatten om hun lessen te differentiëren naar het motorisch niveau van de kinderen. Zo krijgen kinderen een goede start voor een leven lang bewegen.

Zie ook: Joris Hoeboer, e.a. (2015). Athletic Skills Beweegparcours. Handboek 2015, versie 2.1 (pdf).

De jury:

“Onderzoekers en docenten ontwikkelden op basis van eerder onderzoek samen een beweegparcours om de motorische vaardigheden van kinderen tussen 4 en 12 jaar te monitoren. Joris Hoeboer onderzocht de test op betrouwbaarheid en validiteit en ontdekte dat de test een goed instrument is. De diagnostische test is zo opgezet dat een hele klas in één lesuur gescreend kan worden en er alleen materialen gebruikt worden die in elke gymzaal aanwezig zijn. De uitkomst van de test biedt handvatten om de lessen te differentiëren naar het motorisch niveau van de kinderen.

Het onderzoek naar het beweegparcours sluit aan bij de actuele zorgen in de samenleving over het steeds minder bewegen door kinderen en de gevolgen daarvan voor hun gezondheid. Een complex probleem waarvan de oorzaken divers zijn en de aanpak ingewikkeld is. De jury is daarom verrast door de eenvoud van de diagnostische test en de handreikingen, die leraren aanzetten om gericht te werken aan de motorische ontwikkeling van kinderen.

De test wordt inmiddels op veel scholen in Den Haag en daarbuiten gebruikt en is gekoppeld aan diverse onderzoeks- en beleidsinitiatieven met scholen, gemeenten en de GGD, gericht op de bevordering van bewegen en een gezonde leefstijl. Door studenten op de Haagse Hogeschool bij het onderzoek te betrekken wordt bovendien de nieuwe aanwas van leraren bewegingsonderwijs tot de aanpak gestimuleerd, en opgeleid tot onderzoekende docenten. Daarmee is gezorgd voor een duurzame inbedding.

De jury vindt dat Joris Hoeboer er met zijn team in is geslaagd om onderzoek te vertalen naar een heel praktische tool, die op effectiviteit is onderzocht. Door op diverse manieren de implementatie van de toets te stimuleren, draagt hij krachtig bij aan de aanpak van een belangrijk maatschappelijk probleem.”