Joyce Kuenen (BS De Bloemaert) – De bijdrage van beeldend vormen aan de fijne motoriek en schrijfvoorwaarden

Aanleiding voor dit onderzoek vormde het gegeven dat de achteruitgang van de motorische vaardigheid van het jonge kind als gevolg van het minder buiten spelen en meer tijd achter beeldschermen doorbrengen, een breed maatschappelijk probleem is, waarop het onderwijs moet anticiperen. Het onderzoek, gericht op de schrijfvoorwaarden en het schrijfonderwijs in groep 3, gaat in op de vraag hoe het schrijfonderwijs aangepast zou kunnen worden, aan de huidige generatie kinderen. Naast literatuuronderzoek, is onder andere massa-onderzoek toepast bij 100 leerkrachten van groep 3 en 100 leerkrachten van groep ½, waarbij gevraagd is naar de wijze waarop schrijfonderwijs wordt vormgegeven, de gebruikte methoden, wensen en kennisniveau van de leerkrachten en de prestaties van de leerlingen Het volledige onderzoek is vastgelegd in een meesterproef.

De jury bestempelt het onderzoek als een goed voorbeeld van hoe je vanuit een onderwijsbaan onderzoek doet naar  een actueel probleem, waar alle scholen mee te maken hebben. Het leggen van de relatie tussen beeldende vorming en schrijfmotoriek wordt door de jury als bijzonder aangemerkt. De aanvrager komt tot enkele concrete en toepasbare adviezen, zo blijkt het loskoppelen van het schrijf- en het leesonderwijs  veel voordelen te hebben, net als het aanbieden van het blokschrift. Joyce onderzoekt de problemen die ze in de literatuur heeft gevonden in het kader van het schrijfonderwijs, maar opent tevens nieuwe deuren door gerichte voorstellen te doen vanuit een andere discipline ter verbetering van de schrijfproblematiek bij het jonge kind.